Migotanie komór w przebiegu ospy wietrznej oraz późne następstwa kardiologiczne.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Ospa wietrzna powszechnie uważana jest za łagodną, zakaźną chorobę wieku dziecięcego. Istnieją jednak doniesienia o jej bardzo ciężkich powikłaniach, ze zgonem włącznie. Przedstawiamy historię 14-letniego chłopca, u którego w przebiegu ospy wietrznej nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia w mechanizmie migotania komór. Dalsza obserwacja pacjenta wykazała u niego po kilku latach istotną arytmię komorową oraz zaburzenie funkcji mięśnia sercowego potwierdzone w 24-godzinnym zapisie EKG metodą Holtera, badaniu echokardiograficznym oraz badaniu CMR.

Abstract:

Chickenpox is considered to be not serious, contagious illness of the child’s age. However there are notifications about very serious post-complications, including death. In the article we describe a history of the fourteen years old patient, a case of a sudden ventricular stand still of ventricular fibrillation that occurred in post-chickenpox. In further observation, patient revealed ventricul ararrhythmia and cardiac function failure, confirmed by 24 hours Holter-EKG, CMR and echocardiography.author-image

Grupa Ekspertów

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.