Porównanie wartości obwodów talii i bioder dzieci i młodzieży polskiej w wieku 7–18 lat z wartościami referencyjnymi dla oceny ryzyka sercowo-naczyniowego – wyniki wstępne projektu badawczego OLAF (PL0080)


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Otyłość wieku dziecięcego wiąże się z ryzykiem rozwoju zespołu metabolicznego i chorób układu krążenia. Raportowane badanie przedstawia, po raz pierwszy, dane o wartościach obwodów talii i bioder w ogólnopolskiej, losowo wybranej próbie dzieci i młodzieży w wieku 7–18lat. Do konstrukcji siatek centylowych zastosowano metodę LMS opartą na transformacji Box-Coxa. Porównanie wstępnych wyników pomiarów obwodu talii w losowo wybranej grupie dzieci i młodzieży polskiej wykazało utrzymywanie się mniejszych wartości u dzieci polskich w porównaniu z populacją USA, zwiększenie obwodu talii w porównaniu z badaniami lokalnymi wykonywanymi ponad 8 lat wcześniej, praktycznie brak różnic z wynikami uzyskanymi w populacji kanadyjskiej i przekroczenie progu ryzyka sercowo-naczyniowego u około 30% badanych.

Abstract:

Childhood obesity is associated with elevated risk factors of the metabolic syndrome and cardiovascular disease. Several studies have documented a positive association between waist circumference and risk factors for chronic disease in children and youth. Early diagnosis based on current appropriate standards appears to be of great importance. However, current data on assessment of central adiposity in children are misleading and there is a need of urgent standardization. This study has presented smoothed reference data for waist and hipcircumference for Polish children 7–18 y of age for the first time. The LMS method based on Box–Cox transformation was used for construction of percentile curves. We found that there is significant increase in waist circumference in comparison with earlier reports, no differences between our results and waist circumference in Canadian children and still lower values in Polish children in comparison with US children population. However, about 30% of Polish children have waist circumference above cardiovascular risk thresholds.author-image

Grupa Ekspertów