Suplementacja DHA w krytycznych okresach życia - jak w praktyce realizować polskie i międzynarodowe zalecenia.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W pracy dokonano przeglądu zaleceń i stanowisk ekspertów dotyczących suplementacji DHA w krytycznych okresach rozwoju - u niemowląt, kobiet ciężarnych I karmiących oraz małych dzieci. Pokazano spójność zaleceń. Podsumowano zalecenia pod kątem praktycznych wskazań dla lekarza.

Abstract:

The paper reviews guidelines and position statements on DHA supplementation in critical life periods- in infancy, early childhood, breastfeeding and pregnant women. Consistency of major statements was presented. The paper summarized major conclusions for clinical practice.author-image

Piotr Socha