Zespół Stevensa-Johnsona u trzech nastoletnich pacjentów (15, 16, 17 lat) z zapaleniem płuc wywoływanym przez Mycoplasma pneumoniae.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Zespół Stevensa-Johnsona (Stevens-Johnson Syndrome - SJS), łagodniejszy wariant toksycznej nekrolizy naskórka (Toxic Epidermal Necrolysis - TEN), może być indukowany zarówno wieloma lekami, jak i zakażeniem różnymi drobnoustrojami. W niniejszym doniesieniu przedstawiamy wyniki badań trzech pacjentów, u których w przebiegu zakażenia wywołanego przez Mycoplasma pneumoniae z objawami zapaleniem płuc, rozwinął się zespół SJS. Zespoły te przebiegały z rozległym zajęciem błon śluzowych jamy ustnej, gardła, migdałków, krtani i spojówek, a także skóry moszny i prącia oraz pojedynczymi zmianami na skórze.

Abstract:

Stevens-Johnson Syndrome (Stevens-Johnson Syndrome - SJS), a milder form of toxic epidermis necrolysis (Toxic Epidermal Necrolysis - TEN), can beinduced by drugs as well as microbial infections. We present three patients who developed the SJS in the course of Mycoplasma pneumoniae infection with pulmonary manifestation. The clinical manifestations involve extensive lesions in the mucosa of the oral cavity, throat, tonsils, conjunctiva as wellas scrotum and penis skin with single changes on trunk skin.author-image

Elżbieta Kołodziej

author-image

Ilona Pałyga-Bysiecka

author-image

Justyna Łopacińska

author-image

Waldemar Rastawicki

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.