Proponowany standard zapobiegania zakażeniom bakteriami otoczkowymi u dzieci i osób dorosłych z brakiem i dysfunkcją śledziony


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Pacjenci z wrodzoną lub czynnościową asplenią oraz po splenektomii stanowią grupę wysokiego ryzyka wystąpienia zagrażających życiu uogólnionych zakażeń bakteriami otoczkowymi: S. pneumoniae, H. influenzae i N. meningitidis. Strategia postępowania profilaktycznego obejmuje immunoprofilaktykę, chemioprofilaktykę i edukację.

Abstract:

Patients with anatomic or functional asplenia are at a significantly risk of overwhelming infection particularly involving the encapsulated bacteria S.pneumoniae, H. influenzae and N. meningitidis. Preventive strategies includes a combination of immunization, antibiotic prophylaxis and education. We draw up a recommendation for the prevention and treatment of infection in children with an absent or dysfunctional spleen.author-image

Grupa Ekspertów