Niedorozwój środkowego piętra twarzy i jego kliniczne manifestacje w codziennej praktyce lekarza pediatry


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Zaburzenia rozwoju pierwszego i drugiego łuku skrzelowego mają różnorodną manifestację kliniczną, od drobnych zaburzeń pojedynczych strukturpo skomplikowane zespoły wad wrodzonych. Częstość występowania tych schorzeń nie jest duża, natomiast implikacje czynnościowe i estetyczne sąpoważne. Z niedorozwojem środkowego piętra twarzy wiążą się zaburzenia oddechowe, neurologiczne, okulistyczne oraz narządu żucia, co skutkuje zaburzeniem rozwoju psychospołecznego. W pewnych przypadkach zaburzenia mogą występować w tak dużym nasileniu, iż stanowią zagrożenie życia. Leczenie ich wymaga wczesnego rozpoznania oraz wdrożenia już w pierwszych dniach po narodzinach dziecka, a kończy się dopiero z ukończeniem wzrostu kośćca.Celem tej pracy poglądowej jest przybliżenie problemu niedorozwoju środkowego piętra twarzy, ze szczególnym uwzględnieniem procesu diagnostycznego,ogólnie praktykującym lekarzom pediatrom.

Abstract:

Developmental anomalies of the first and the second branchial arch reveal diverse manifestations from single-structured mild disorders to syndromicab normalities. Among the last mentioned there is a group of syndromes associated with craniosynostoses. Although the frequency of those diseases isn’t high, the functional and the aesthetic implications are serious. They cause respiratory, neurological, ophthalmological, mastication and psychosocial disorders. In some cases intensification of these impairments may be life threating. The treatment requires early diagnosis and should be introduced within first days after the birth of a child, and be finished with the time of completion of skeletal growth.The purpose of this article is to present the overview of midface hypoplasia, with particular emphasis on the diagnostic process for generally practicing pediatricians.author-image

Małgorzata Kiwilsza

author-image

Ewelina Staniszewska

author-image

Magdalena Miedzik

author-image

Tomasz Smektała

author-image

Krzysztof Dowgierd

author-image

Przemysław Ciechanowski

author-image

Katarzyna Sporniak - Tutak