Stwardnienie rozsiane u dzieci. Część 2: Diagnostyka, różnicowanie, leczenie


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Stwardnienie rozsiane (SM) u dzieci budzi od kilku latcoraz większe zainteresowanie. Początki choroby przed16. r.ż. stwierdza się nawet u ponad 10% pacjentówz SM. Choroba u dzieci przebiega jednak inaczej niżu osób dorosłych, wymaga także uwzględnienia odmiennychschorzeń w diagnostyce różnicowej. W ostatnichlatach zaproponowano odrębne kryteria rozpoznaniaSM u dzieci, uwzględniające także odmienne wynikibadań neuroobrazowych u dzieci z SM. Ze względu nadużą częstość rzutów, a także wysokie ryzyko wczesnegorozwoju niepełnosprawności, SM u dzieci wymagawczesnego rozpoznania i wdrożenia odpowiedniegoleczenia. W niniejszej pracy przedstawiono przeglądaktualnych danych dotyczących epidemiologii, patogenezy,diagnostyki i leczenia SM u dzieci.

Abstract:

There is an increasing appreciation that multiple sclerosis(MS) can affect children. Up to 10% of MS patientsexperience their first symptoms before the age of 16.The natural history of MS in childhood differs from theone that is observed in adult patients. The differentialdiagnosis of MS in children should also encompasssome pediatric diseases. Recently, the diagnostic criteriafor MS in children were published, including MRIcriteria for MS in childhood. Due to high frequency ofrelapses and the risk of disability at young age, earlydiagnosis and treatment of MS in children is veryimportant. This work presents recent data regardingepidemiology, pathogenesis, natural course, diagnosisand treatment of MS in children.author-image

Katarzyna Kotulska

author-image

Tomasz Kmieć

author-image

Dariusz Chmielewski

author-image

Sergiusz Jóźwiak

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.