author-image

Teresa Jackowska


Prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
Kierownik Kliniki Pediatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Ordynator Klinicznego Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie
Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Pediatra, onkolog i hematolog dziecięcy, nauczyciel akademicki.
W 1978 ukończyła studia medyczne na kierunku lekarskim w Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista w zakresie pediatrii (I stopień w 1982 i II stopień w 1989) oraz onkologii i hematologii dziecięcej (2003). Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1994 w Akademii Medycznej w Warszawie na podstawie rozprawy pt. Ewolucja przebiegu klinicznego ostrej białaczki limfoblastycznej po odstawieniu leczenia. W 2002 w tej samej uczelni uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy pt. Ocena kardiotoksyczności antracyklin u dzieci chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną. W 2019 otrzymała tytuł naukowy profesora.
Konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii (od 2015 r.). 
Członek Zespołu Doradców Komisji Zdrowia Senatu RP (grudzień 2020), Zespołu Ekspertów ds. Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia. W latach 2013-2018 członek Społecznej Rady Doradczej Rzecznika Praw Dziecka.
Od 2018 wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, od 2003 roku przewodnicząca Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
Członek Rady Naukowej przy IP Centrum Zdrowia Dziecka (od 2008 roku) i Rady Naukowej przy Instytucie Matki i Dziecka (od 2021 roku).
W uznaniu za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania i ochrony praw dziecka posiada odznakę honorową dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI (2016).  Odznaczona Złotym (2019) i Srebrnym (2014) Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2016), Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia (2010), Odznaką Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” (2018), Odznaką Honorową „Zasłużony dla Warszawy” (2020) oraz licznymi nagrodami naukowymi i dydaktyczno-wychowawczymi Ministra Zdrowia, Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. 
Została nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne Medalem Honorowym im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego (2011), Oskarem Polskiej Pediatrii (2013). Od 2019 roku jest członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Od 2020 roku jest członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej. W 2021 otrzymała od Polskiego Towarzystwa Wakcynologii tytuł „Lekarza Wakcynologa Polskiego Towarzystwa Wakcynologii”.
Jest autorem lub współautorem ponad 240 publikacji krajowych i zagranicznych, w tym prac poglądowych i rozdziałów w podręcznikach. W ramach CMKP prowadzi szkolenia podyplomowe dla lekarzy pediatrów, medycyny rodzinnej, chirurgów, internistów. Prowadzi wykłady na zaproszenie dla lekarzy na licznych zjazdach, konferencjach, kursach organizowanych przez niezależne organizacje, firmy farmaceutyczne. 
Członkini towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, European Society for Paediatric Infectious Diseases.
Sześciokrotnie nominowana do tytułu Kobiety Medycyny. Jest w grupie „100 wpływowych osób w medycynie”.

 


Autor artykułów


Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.