author-image

Joanna Lange


Dr n. med. Joanna Lange
Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Pracuje w Klinice od 1989 roku. 
Specjalista pediatra, alergolog, specjalista chorób płuc i specjalista chorób płuc dzieci. 
Nauczyciel akademicki od 1989 roku. Wychowawca wielu pokoleń lekarzy. 
Autor i współautor wielu artykułów oraz rozdziałów w podręcznikach dla studentów medycyny, pediatrów i specjalistów z zakresu chorób płuc i alergologii. 
Wykładowca na wielu zjazdach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. 
Bierze czynny udział w pracach międzynarodowej grupy zajmującej się chorobami rzadkimi płuc u dzieci.
Współtwórca wytycznych immunoterapii w uczuleniu na jad owadów błonkoskrzydłych. 
Zainteresowania pozamedyczne: żeglarstwo, pisanie ikon
Uprawia czynnie pilates i okazjonalnie jogę.

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.