author-image

Piotr Buda


Dr hab. n.med. Piotr Buda, prof. IPCZD
Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa

Doświadczenie
- 2008 - 2009 - podyplomowy staż lekarski w SP ZOZ Szpital Grochowski w Warszawie
- 2009 - 2015 - rezydentura z pediatrii w Klinice Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” (KPŻChM IPCZD) w Warszawie
- 2014 - 2023 - asystent naukowy, następnie adiunkt w KPŻChM IPCZD 
- 2013 - 2017 - redaktor czasopisma Standardy Medyczne Pediatria
- od 2019 - członek Rady Naukowej IPCZD 
- od 2021 - Zastępca Kierownika KPŻChM IPCZD 
- od 2023 - profesor IPCZD
- od 2023 - członek Komisji Bioetycznej IPCZD 
- od 2023 - członek Zespołu ds. Racjonalnej Antybiotykoterapii IPCZD 

Wykształcenie
- 2002 - 2008 - Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski 
- 2009 - 2014 - szkolenie specjalizacyjne z pediatrii w Klinice Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
- 2012 - staż w University Medical Center Hamburg
- 2016 - dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora nauk medycznych za rozprawę doktorską pt. „Ocena wpływu wybranych wskaźników prognostycznych na efekty leczenia u dzieci z wtórnymi zespołami hemofagocytarnymi”
- 2016 - 2018 - szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie reumatologii w Klinice i Poliklinice Reumatologii Wieku Rozwojowego Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
- 2023 - dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych za cykl publikacji pt. „Heterogenność kliniczna i genetyczna w zapaleniach naczyń o typie choroby Kawasakiego” 

Inne informacje
- 2013 - kurs „Global Research in Paediatrics Roadshow Workshop”, Warszawa
- 2013 - kurs „Przedsiębiorczy pracownik naukowy” EPRD Office for Economic Policy and Regional Development, Warszawa
- 2019, 2022 - kurs „Paediatric Good Clinical Practice Pilot Basic Online Course C4C, Academy for Paediatric Clinical Trials
- 2022 - kurs „Podstawy EBM, czyli medycyny opartej na faktach”, Warszawa
- 2022 - kurs „Zasady komunikacji interpersonalnej z pacjentem” WUM
- 2023 - kurs zaawansowany z zakresu wykonywania badania kapilaroskopowego, Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, Sopot 
- Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Klubu Pediatrii 35 Oddziału Warszawskiego PTP, Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci 
- Uczestnik ponad 100 konferencji, szkoleń, sympozjów w kraju i za granicą, udział czynny i bierny
- Laureat konkursów za najlepsze doniesienia na zjazdach polskich i zagranicznych
- Recenzent w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych
- Współpraca naukowa z ośrodkami zagranicznymi (San Diego, Hamburg, Amsterdam)
- Opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy KPŻChM IPCZD dla studentów WUM i UKSW
- Koordynator zajęć z pediatrii w IPCZD dla studentów UKSW

Publikacje
- Pomysłodawca, redaktor i współautor książki "Poradnik dyżuranta - pediatria” 
- Autor i współautor ponad 150 publikacji naukowych publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych z dziedziny pediatrii, reumatologii, immunologii, pneumonologii, chorób metabolicznych, chorób zakaźnych, gastrologii i in. 

Szczególne zainteresowania: choroby autoimmunizacyjne i autozapalne, zespoły hemofagocytarne, zespoły burzy cytokinowej, zespoły gorączek nawrotowych, autoimmunizacyjne zapalenia mózgu, patologie naczyń krwionośnych, układowe zapalenia naczyń, choroba Kawasakiego, wieloukładowy zespół zapalny związanych z SARS-CoV-2, COVID-19 


Autor artykułów


Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.