author-image

Adam J. Sybilski


Dr hab. n. med. Adam J. Sybilski, prof. CMKP 
•  II Klinika Pediatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 
• Klinika Chorób Dziecięcych i Noworodkowych z Centrum Alergologii i Dermatologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Warszawa 

Alergolog, specjalista pediatra, doświadczony klinicysta. Od 28 lat lekarz dzieci, a od 18 lat zajmuje się alergologią. Od 2008 roku Kierownik Kliniki Chorób Dziecięcych z Centrum Alergologii CSK MSWiA w Warszawie. Od 2019 Kierownik II Kliniki Pediatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w Warszawie. Aktywny uczestnik licznych kursów i sympozjów. Uznany wykładowca (ponad 530 wystąpień), autor ponad 200 prac naukowych z dziedziny alergologii i pediatrii. Jest autorem 2 podręczników: „Choroby alergiczne u dzieci” „Telemedycyna – Alergologia” oraz redaktorem naukowym 2 monografii: „Algorytmy postępowania w alergologii dziecięcej” i „Gorączka”. Jest autorem lub współautorem 20 rozdziałów w podręcznikach. Członek Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej oraz Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.