author-image

Janusz B. Książyk


Prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk 
Klinika Pediatrii Żywienia i Chorób Metabolicznych w Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa

Urodził się dnia 4 lipca 1951 roku w Podkowie Leśnej. 
Studia medyczne odbył na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1969-1975. W roku 1997 uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. Od roku 1976 do roku 1998 pracował w Instytucie „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” a następnie od roku 1998 do roku 2001 w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Do Centrum Zdrowia Dziecka powrócił w sierpniu 2001 roku. 
W roku 1980 był stypendystą The British Council, pracując w Hospital for Sick Children, Great Ormond Street w Londynie. W latach 1988-91 pracował na stanowisku konsultanta w Children's Hospital of Garyunis University (Benghazi, Libia). W roku 1994 odbył staż w Baylor College of Medicine, Houston, USA. 
Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora nauk medycznych w roku 2007. 
Jest autorem publikacji związanych tematycznie z gastroenterologią dziecięcą i żywieniem oraz wielu rozdziałów w podręcznikach oraz doniesień na kongresach. 
Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii Dziecięcej, Hepatologii i Żywienia (ESPGHAN), Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN). Przez dwie pierwsze kadencje był prezesem zarządu Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci. Pracuje w Klinice Pediatrii Żywienia i Chorób Metabolicznych w Centrum Zdrowia Dziecka.
 

 

 


Autor artykułów

Drgawki gorączkowe u dzieci

Janusz B. Książyk


Grypa i jej profilaktyka

Janusz B. Książyk