author-image

Adam Reich


Prof. dr hab. n. med. Adam Reich
Zakład i Klinika Dermatologii, Instytut Nauk Medycznych, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski

Jest absolwentem  Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W latach 2007-2017 pracował w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a od 1 października 2017 roku objął stanowisko Kierownika Zakładu i Kliniki Dermatologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2019 roku pełni także funkcję Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych na Uniwersytecie Rzeszowskim. Prof. dr hab. Adam Reich jest Sekretarzem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Wiceprzewodniczącym Sekcji „Forum Młodych” Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, założycielem i Redaktorem Naczelnym czasopisma „Forum Dermatologicum”, członkiem licznych międzynarodowych towarzystw naukowych, laureatem Stypendium im. Otto-Braun-Falco w Niemczech, Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagrody im. Prof. Z. Ruszczaka, Nagrody im. Prof. F. Wąsika oraz autorem i współautorem ponad 400 prac naukowych oraz wielu książek i rozdziałów w podręcznikach.