author-image

Sylwia Kołtan


Dr hab. n. med. Sylwia Kołtan, profesor UMK
Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Specjalista pediatrii i immunologii klinicznej, pracuje w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szpitalu Uniwersyteckim 1 im. dra Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Przez 8 lat pełniła funkcję konsultanta wojewódzkiego ds. immunologii klinicznej, a od 2019 r. jest konsultantem krajowym w dziedzinie immunologii klinicznej.
Autor i współautor wielu artykułów i rozdziałów w książkach w zakresie pediatrii, hematologii i onkologii dziecięcej oraz immunologii klinicznej.
Członek Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz European Society for Immunodeficiencies (ESID). Członek Komitetu Immunologii i Zakażeń Człowieka Polskiej Akademii Nauk oraz Rady ds. Chorób Rzadkich.
Pasja: poza immunologią – podróże, ogród, książki