author-image

Piotr Socha


Prof. dr hab. n. med. Piotr Socha
Dyrektor ds. naukowych Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
Kierownik oddziału w Klinice  Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii  Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Pediatra, gastroenterolog
Były przewodniczący Komitetu Hepatologicznego Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci- ESPGHAN oraz członek Zarządu tego towarzystwa (2010-2013)
Były stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, otrzymał nagrodę Johna Harries’a przyznaną przez ESPGHAN w 1995 r.
Były przewodniczący Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci
Opublikował ponad 270 pełnych recenzowanych prac, ponad 30 rozdziałów w podręcznikach (w tym 5 książkach o zasięgu międzynarodowym) 


Autor artykułów

CHOROBA WILSONA

Piotr SochaStrona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.