author-image

Ernest Kuchar


Dr hab. n. med. Ernest Kuchar
Kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Specjalista pediatra, chorób zakaźnych i medycyny sportowej
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Wakcynologii
Sekretarz Narodowego Komitetu WHA do spraw eliminacji odry i różyczki
Członek polski i międzynarodowych towrzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Lekarzy Epidemiologów i Chorób Zakaźnych, Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, European Society for Paediatrc Infectious Diseases (ESPID) i International Organisation of Sports Medicine (FIMS)
Autor kilku książek i ponad 250 publikacji naukowych


Autor artykułów