Rotarix


Opis produktu

Rotarix

- zawiesina doustna w aplikatorze doustnym

- zawiesina doustna w miękkiej tubce

- zawiesina doustna w 5 miękkich tubkach (5 pojedynczych dawek) połączonych łącznikiem.

Szczepionka przeciw rotawirusom, żywa. Rotarix zawiesina doustna. Szczepionka przeciw rotawirusom, żywa.

• TYLKO 2 DOUSTNE DAWKI: Jedyna dostępna w Polsce szczepionka przeciwko rotawirusom z 2-dawkowym schematem szczepienia, umożliwiająca zakończenie pełnego schematu szczepienia już po ukończeniu przez dziecko 10. tygodnia życia
• SZEROKA OCHRONA przed 9. szczepami rotawirusa

Wszystkie informacje dotyczące produktu znajdują się w "Ulotce do pobrania".


Podmiot odpowiedzialny
 https://www.gsk.com/en-gb/ - standardy.pl

GSK Commercial Sp. z o.o.,

ul. Rzymowskiego 53,

02-697 Warszawa

tel. (22) 576-90-00

fax (22) 576-92-81

Rotarixlogo

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat produktu, prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza.

Formularz kontaktowy