prowadzacy-image

Patryk Lipiński


Dr hab. n. med. Patryk Lipiński, prof. UM MSC
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Patryk Lipiński urodził się w Siedlcach w 1992 roku. 
W 2016 roku ukończył kierunek lekarski na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i otrzymał Złotą Odznakę Studenckiego Towarzystwa Naukowego za całokształt osiągnięć naukowych w okresie studiów. 
W październiku 2019 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej ,,Wybrane choroby metaboliczne z dominującą ekspresją w wątrobie’’. 
W grudniu 2022 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej ,,Charakterystyka kliniczna, biochemiczna i molekularna wrodzonych i wtórnych zaburzeń glikozylacji i deglikozylacji białek’’.
Swoje dotychczasowe doświadczenie kliniczne i naukowe zdobywał w Instytucie-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka (Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych) w Warszawie, Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym (Division of Neuropediatrics and Pediatric Metabolic Medicine) w Heidelbergu oraz licznych kursach zagranicznych. 
Obecnie pracuje na stanowisku profesora Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. 
Jego zainteresowania kliniczne i naukowe skupiają się na wrodzonych chorobach metabolicznych, zwłaszcza lizosomalnych chorobach spichrzeniowych oraz hepatologii dziecięcej.
Pomysłodawca i Autor książki ,,Choroby metaboliczne wątroby’’ Wydawnictwo: Media-Press sp. z o.o., Warszawa 2023. 
Zdobywca 8. miejsca w prestiżowym konkursie “Supertalenty w Medycynie” (2023).