prowadzacy-image

Radosław Tymiński


Dr hab. n. praw. Radosław Tymiński

Radca prawny, broni lekarzy w sprawach sądowych, obsługuje podmioty lecznicze, autor bloga www.prawalekarza.pl, autor ponad 100 publikacji naukowych dotyczących prawa medycznego i odpowiedzialności prawnej lekarzy.

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.