prowadzacy-image

Agnieszka Szafrańska


Dr n. med. Agnieszka Szafrańska
Katedra i Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu; Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu

  • Specjalista neonatolog i neurolog, pediatra
  •  Absolwentka wydziału lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu
  • Nauczyciel akademicki realizujący szkolenie przeddyplomowe i podyplomowe; wykładowca na kursach specjalizacyjnych i doskonalących
  • Wykładowca na konferencjach medycznych
  • Autorka i współautorka artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz współautorka rozdziałów w publikacjach krajowych, w tym „Standardach opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce”
  • Członek Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego i Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci
  • Interesuje się neurologią noworodka, żywieniem, ultrasonografią, wadami wrodzonymi

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.