Konferencja "Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce - kontrowersje i postępowanie w praktyce"

12 października - 12 października 2024

Do rozpoczęcia konferencji pozostało
0 0

dni

:
0 0

godz.

:
0 0

min.

:
0 0

sek.

Serdecznie zapraszamy!
konf-img

Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce - kontrowersje i postępowanie w praktyce

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na II już edycję konferencji "Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce – kontrowersje i postępowanie w praktyce”, która odbędzie się 12 października 2024 roku (sobota) w hotelu Sheraton Grand Warsaw w Warszawie.

W sierpniu 2023 roku zostały wydane kolejne „Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce – zalecenia PTN – wydanie V zaktualizowane i uzupełnione”, a celem tej konferencji jest omówienie zagadnień przedstawionych w książce, które wzbudzają Państwa szczególne zainteresowanie, ale również budzą wiele kontrowersji.

Pierwsza edycja konferencji cieszyła się wielkim zainteresowaniem, a Państwa liczny udział w tym wydarzeniu tylko utwierdził nas w przekonaniu, że musimy odpowiedzieć na pytania i rozwiać wątpliwości, które pojawiały się podczas wspólnych z prelegentami dyskusji.

Wykładowcy - autorzy rozdziałów z książki, przedstawią dany problem z praktycznego punktu widzenia oraz postarają się odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania.

Do zobaczenia w październiku w stolicy!

Organizatorzy: Standardy Medyczne Pediatria
i Patroni - prof. Ewa Helwich, prof. Tomasz Szczapa

Informacje ogólne

MIEJSCE OBRAD
Hotel Sheraton Grand Warsaw
Bolesława Prusa 2
00-493 Warszawa

Istnieje możliwość rezerwacji pokoju w hotelu Sheraton po specjalnej cenie:
pokój 1-osobowy/noc w kwocie 590 zł netto + 8% Vat (637,20 zł brutto)
pokój 2-osobowy/noc w kwocie 670 zł netto + 8% Vat (723,60 zł brutto)
link do rezerwacji po promocyjnych cenach (obowiązuje do 01/10/2024): 

https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-link.mi?id=1717684392209&key=GRP&app=resvlink

TERMIN
12 października 2024 r.

Opłaty do 10 sierpnia 2024 r.:
350 zł brutto – koszty uczestnictwa

Opłaty po 10 sierpnia 2024 r.:
450 zł brutto – koszty uczestnictwa
550 zł brutto –  opłata w dniu konferencji

W przypadku gdy Uczestnik po dokonaniu opłaty konferencyjnej zrezygnuje z udziału w konferencji, organizator zwróci Uczestnikowi następującą kwotę:
a) 100% wpłaty – jeżeli rezygnacja nastąpiła do 30 dni przed rozpoczęciem konferencji
b) 50% wpłaty – jeżeli rezygnacja nastąpiła na 29 - 14 dni przed rozpoczęciem konferencji
c) 20% wpłaty – jeżeli rezygnacja nastąpiła na 14 - 7 dni przed rozpoczęciem konferencji
Jeżeli rezygnacja nastąpi później niż 7 dni przed rozpoczęciem konferencji, organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

Opłaty za uczestnictwo prosimy dokonywać na konto bankowe o numerze: 
Alior Bank 032490 0005 0000 4530 9453 5258  W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko Uczestnika oraz miejsce zamieszkania.

Osoby (nieposiadające nr NIP), a potrzebujące faktury imiennej proszone są o wpisanie takiej informacji w uwagach podczas rejestracji! Bez podania tej informacji wpłata zostania zafiskalizowana.

Organizator zapewnia:
– udział w sesjach naukowych
– poczęstunek podczas przerw
– certyfikat uczestnictwa wraz z punktami edukacyjnymi

Konferencja posiada certyfikat Infarmy:

   

Zarejestruj się - Elektroniczny formularz rejestracji


Adres miejsca pracy


Dane do faktury

Sposób płatności

* - pola wymagane

Koordynatorzy Naukowi Konferencji

person-img

Ewa Helwich

Prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich
Konsultant w Instytucie Matki i Dziecka
Konsultant Krajowy w dziedzinie neonatologii

Pediatra, pulmunolog, neonatolog, nauczyciel akademicki, profesor nauk medycznych
W 1975 ukończyła studia medyczne na kierunku lekarskim w Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalistka w zakresie pediatrii (I stopień w 1979 i II), chorób płuc (II stopień w 1984) oraz neonatologii (II stopień w 1989).
Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1982 w Instytucie Matki i Dziecka na podstawie rozprawy pt. Ocena przydatności elektrody jonoselektywnej chlorowej do diagnostyki zwłóknienia torbielowatego. W 1992 w tej samej jednostce naukowej uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy pt. Ocena przydatności przezciemiączkowych badań sonograficznych w diagnostyce uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego powstałych w okresie płodowym i okołoporodowym. W 2002 otrzymała tytuł naukowy profesora.
W latach 1975-1983 pracowała w Klinice Pediatrii Instytutu Matki i Dziecka na stanowisku asystenta a następnie adiunkta. W latach 1983–1991 kierowała Kliniką Neonatologii w tym instytucie. Od 1991 była zatrudniona w Centrum Zdrowia Matki Polki na stanowisku Ordynatora Oddziału Klinicznego Neonatologii i Kierownika Pionu Neonatologii. Od 1997 jest Kierownikiem Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.
Członkini towarzystw naukowych w tym m.in.: Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego (członkini zarządu) i Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej (w latach 2003–2006 pełniła funkcję prezesa tego towarzystwa).
Wieloletnia członkini Rady Naukowej Instytutu Matki i Dziecka (w kadencji 2008-2011 przewodnicząca) oraz Rady Naukowej Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.
W latach 1995-1997 konsultant wojewódzki w dziedzinie neonatologii dla województwa łódzkiego, a w latach 1997–2001 konsultant wojewódzki w dziedzinie neonatologii dla województwa mazowieckiego. Od 2001 konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii.
Członkini powołanego przez Ministra Zdrowia Zespołu do spraw Szczepień Ochronnych.
Autorka lub współautorka ponad 200 publikacji, w tym prac poglądowych i rozdziałów w podręcznikach. 
Główne kierunki zainteresowań, to wczesne uszkodzenia mózgu, ich ewolucja kliniczna i wpływ na rozwój. 

person-img

Tomasz Szczapa

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczapa
Kierownik II Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Kierownik Pracowni Diagnostyki Biofizycznej i Terapii Krążeniowo-Oddechowych Noworodka

Pediatra i neonatolog.
Prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. 
Krajowy dyrektor kursów resuscytacji noworodka Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC NLS) oraz kierownik Grupy Roboczej ds. NLS Polskiej Rady Resuscytacji. 
Członek komitetu NLS Science and Education Committee Europejskiej Rady Resuscytacji.
W towarzystwie European Society for Pediatric Research pełni funkcję Officer of Education and Training (European Board of Neonatology) będąc odpowiedzialnym za zagadnienia związane ze szkoleniami i edukacją (m.in. organizacja kursów EBN oraz udział w organizacji największych europejskich kongresów pediatrycznych i neonatologicznych, szkolenia on-line, standaryzacja szkolenia specjalizacyjnego w Europie).
Członek Steering Group europejskiego rejestru Inhaled Nitric Oxide Registry. 
Klinicznie zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi m.in. optymalizacji wsparcia oddechowego, monitorowania oraz resuscytacji noworodka.

Program konferencji

08:45-08:50 Powitanie uczestników, otwarcie konferencji prof. dr hab. n med. Ewa Helwich, prof. dr hab. n med.Tomasz Szczapa
08:50-09:10 Wykład inauguracyjny – prawne konsekwencje szczepienia (bez zgody opiekunów) lub nieszczepienia – jak uniknąć odpowiedzialności karnej? mec. Radosław Tymiński
09:10-09:20 Dyskusja  
09:20-09:40 Zakażenia wewnątrzmaciczne prof. dr hab. n med. Ewa Helwich
09:40-09:50 Dyskusja  
09:50-10:10 Zakażenia szpitalne prof. dr hab. n med.Iwona Maruniak-Chudek
10:10-10:20 Dyskusja  
10:20-10:40 Rzadkie choroby ważne dla neonatologa, w tym hipofosfatazja czy choroba Wolmana dr hab. n med. Patryk Lipiński, prof. UM MSC
10:40-10:50 Dyskusja  
10:50-11:20 Przerwa kawowa  
11:20-11:40 Standard karmienia na sali operacyjnej dr n. med. Jolanta Warzycha
11:40-11:50 Dyskusja  
11:50-12:10 TBA  
12:10-12:20 Dyskusja  
12:20-12:40 RSV - aktualne możliwości terapeutyczne dwugłos prof. dr hab. n med. Ewa Hewlich i prof. dr hab. n med. Tomasz Szczapa
12:40-12:50 Dyskusja  
12:50-13:10 Zalecenia dotyczące stosowania surfaktantu u noworodków prof. dr hab. n med. Tomasz Szczapa
13:10-13:20 Dyskusja  
13:20-14:00 Lunch  
  Panel kontrowersje  
14:00-14:10 Szczepienia kobiet w ciąży  
14:10-14:20 Dyskusja  
14:20-14:30 Dzieci nieszczepione  
14:30-14:50 Dyskusja  
14:50-15:00 Hipotermia noworodka dr hab. n med.Ewa Gulczyńska, prof. ICZMP
15:00-15:10 Dyskusja  
15:10-15:20 Okołoporodowa encefalopatia niedotleniowo-niedokrwienna (OENN) prof. dr hab. n med. Iwona Maroszyńska
15:20-15:30 Dyskusja  
15:30-15:40 Antybiotykoterapia prof. dr hab. n med. Iwona Maruniak-Chudek
15:40-15:50 Dyskusja  
15:50-16:10 Przerwa kawowa  
16:10-16:30 Dysplazja oskrzelowo-płucna (BPD) dr hab. n. med. Magdalena Rutkowska, prof. IMiD
16:30-16:40 Dyskusja  
16:40-17:00 Cytomegalia (CMV) dr hab. n med. Justyna Czech-Kowalska, prof. IPCZD
17:00-17:10 Dyskusja  
17:10-17:30 Toksoplazmoza dr n. med. Anna Niezgoda
17:30-17:40 Dyskusja  
17:40-18:00 Wentylacja noworodka w tym wentylacja NAVA prof. dr hab. n med.Tomasz Szczapa
18:00-18:10 Dyskusja  
18:10 Podsumowanie i zakończenie konferencji prof. dr hab. n med. Ewa Helwich, prof. dr hab. n med.Tomasz Szczapa

Prelegenci

person-img
Justyna Czech-Kowalska
person-img
Ewa Helwich
person-img
Patryk Lipiński
person-img
Iwona Maruniak-Chudek
person-img
Anna Niezgoda
person-img
Magdalena Rutkowska
person-img
Tomasz Szczapa
person-img
Radosław Tymiński
person-img
Jolanta Warzycha

Organizator

Media-Press Sp. z.o.o.
01-381 Warszawa
ul. Powstańców Śląskich 26a
tel: 22 487 12 80

Opiekun biznesowy

Agnieszka Marcisz
Dyrektor marketingu i sprzedaży
mobile: 519 159 582
e-mail: agnieszka.marcisz@standardy.pl

Ilona Kuzian
Specjalista ds. marketingu i sprzedaży
mobile: 519 159 581
e-mail: ilona.kuzian@standardy.pl

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.