Działania niepożądane fototerapii noworodków

2016-12-08

article image

Działania niepożądane fototerapii noworodków

Autor: Patryk Lipiński

Opracowano na podstawie: Newman TB, Wickremasinghe AC, Walsh EM i wsp. Phototherapy and Risk of Type 1 Diabetes. Pediatrics Nov 2016;138(5):e20160687.

Wickremasinghe AC, Kuzniewicz MW, Grimes BA i wsp. Neonatal Phototherapy and Infantile Cancer. Pediatrics Jun 2016;137(6):e20151353.

 

Fototerapia jest najczęściej wykorzystywaną metodą leczenia żółtaczek okresu noworodkowego. Wskazania do jej stosowania regulują zalecenia Amerykańskiej Akademii Pediatrii (American Academy of Pediatrics, AAP); jedynym przeciwwskazaniem jest porfiria w wywiadzie, względnym – podwyższone stężenie bilirubiny bezpośredniej. W lampach do fototerapii stosowane są różne rodzaje światła, standardowo używane są świetlówki emitujące światło niebieskie (długość fali 420-560 nm). Działania niepożądane obejmują podrażnienie skóry, odwodnienie, gorączkę oraz tzw. zespół brązowego dziecka.

Na łamach periodyku Pediatrics ukazała się seria artykułów dotyczących możliwych działań niepożądanych fototerapii. Autorzy pierwszej pracy, opublikowanej w czerwcu br., przedstawili wyniki retrospektywnej analizy dotyczącej zależności pomiędzy fototerapią noworodka a zwiększonym ryzykiem nowotworu w 1. roku życia. Do badania włączono 5 144 849 noworodków urodzonych w Kalifornii w latach 1998-2007. Wykazano niewielki wzrost bezwzględnego ryzyka nowotworzenia w tej grupie. Autorzy konkludują, że zwłaszcza w grupie noworodków z zespołem Downa czy stężeniem bilirubiny całkowitej poniżej wskazania do włączenia leczenia ryzyko może przewyższać potencjalne korzyści.

Wyniki najnowszych badań, opublikowanych w listopadzie br., dotyczą ryzyka wzrostu częstości występowania cukrzycy typu 1 u dzieci, które były leczone fototerapią. Do badania włączono 499 642 dzieci urodzonych w Kalifornii w latach 1995-2011. Cukrzycę typu 1 rozpoznano u 37 spośród 39 406 małych pacjentów leczonych fototerapią oraz u 712 spośród 460 236 dzieci bez hiperbilirubinemii w okresie noworodkowym. Nie wykazano zależności pomiędzy fototerapią a wzrostem ryzyka cukrzycy typu 1.

Podsumowując, należy podkreślić, że fototerapia to zabieg bezpieczny, rzadko związany z występowaniem działań niepożądanych. Pomimo ukazujących się coraz nowszych doniesień o potencjalnych działaniach niepożądanych fototerapia jest powszechnie uznaną i szeroko stosowaną metodą leczenia żółtaczek okresu noworodkowego.


Podobne aktualności

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.