Szczepienia u kobiet w ciąży – wyniki obserwacji niemowląt

2018-06-07

article image

Szczepienia u kobiet w ciąży – wyniki obserwacji niemowląt

Autor: Jędrzej Sarnecki

Opracowanie na podstawie: Sukumaran L, McCarthy NL, Kharbanda EO i wsp. Infant Hospitalizations and Mortality After Maternal Vaccination. Pediatrics 2018;pii: e20173310; DOI:10.1542/peds.2017-3310.

 

W Stanach Zjednoczonych Advisory Committee on Immunization Practices [ACIP, komitet przy Centers for Disease Control and Prevention (CDC)] od 2012 r. zaleca szczepienie kobiet w ciąży przeciwko grypie oraz błonicy, tężcowi i krztuścowi (szczepionką bezkomórkową – Tdap) między 27. a 36. tygodniem ciąży. Inaktywowane szczepionki przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne są uznawane za bezpieczne dla ciężarnych. Jednakże, ze względu na małą liczbę badań oceniających długoterminowy wpływ szczepienia podczas ciąży na zdrowie niemowląt, Sukumaran i wsp. przeanalizowali dostępne dane w celu określenia, czy szczepienie przeciwko grypie i szczepionką Tdap w czasie ciąży wpływa na ryzyko hospitalizacji i śmierci w pierwszych 6 miesiącach życia.

W celu przeprowadzenia badania przeanalizowano dane pochodzące z Vaccine Safety Datalink (VSD) − bazy danych prowadzonej przez CDC gromadzącej informacje o bezpieczeństwie szczepionek z 6 ośrodków (dane dotyczące ok. 10 mln osób/rok). Autorzy publikacji zebrali informacje dotyczące 413 tys. żywych urodzeń z lat 2004-2014. Kryterium włączenia były znajdowanie się matki przez cały okres ciąży pod opieką zakładu opieki zdrowotnej należącego do VSD oraz znajdowanie się niemowlęcia pod opieką ośrodka należącego do VSD w ciągu pierwszych 6 m.ż. Z analizy wykluczono dzieci, których matki w czasie ciąży otrzymały „żywe” szczepionki, noworodki urodzone przed 34. t.c. i niemowlęta z ciężkimi wadami wrodzonymi. Zidentyfikowano 25 222 przypadki hospitalizacji i 157 zgonów niemowląt < 6. m.ż. Do tych przypadków dobrano, w stosunku 1:1, na podstawie miejsca, miesiąca urodzenia i terminu porodu, dzieci niehospitalizowane.

Analiza zebranych danych nie wykazała związku pomiędzy szczepieniem przeciwko grypie i szczepionką Tdap w czasie ciąży a hospitalizacją lub zgonami niemowląt w 1. półroczu życia. Skorygowany iloraz szans hospitalizacji noworodka w pierwszych 6 m.ż. w przypadku szczepienia przeciwko grypie w czasie ciąży wynosił 1,00 (95% CI: 0,96-1,04), a w przypadku szczepienia Tdap − 0,94 (95% CI: 0,88-1,01). Skorygowane ilorazy szans zgonu niemowlęcia w tym okresie wynosiły 0,96 (95% CI: 0,54-1,69) w przypadku szczepienia przeciwko grypie i 0,44 (95% CI: 0,17-1,13) w przypadku szczepienia Tdap.

Jak podsumowują autorzy publikacji, otrzymane wyniki wskazują na bezpieczeństwo aktualnie rekomendowanych kobietom w ciąży w Stanach Zjednoczonych szczepień ochronnych przeciwko grypie, tężcowi, błonicy i krztuścowi.


Podobne aktualności