Stosowanie ibuprofenu w czasie pandemii SARS-CoV-2 – co warto wiedzieć?

2020-05-14

article image

Stosowanie ibuprofenu w czasie pandemii SARS-CoV-2 – co warto wiedzieć?

Autor: Ernest Kuchar, Katarzyna Karłowicz-Bodalska

Ibuprofen jest podstawowym niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ) stosowanym w leczeniu stanów zapalnych, łagodnego do umiarkowanego bólu oraz gorączki u dzieci. Jest również jedynym NLPZ, który można podawać niemowlętom od 3. miesiąca życia. W czasie pandemii SARS-CoV-2 (ang. severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) pojawiły się sugestie, że przyjmowanie NLPZ może mieć negatywny wpływ na przebieg zakażenia. Jak dotąd brak badań klinicznych czy populacyjnych, które bezpośrednio oceniłyby ryzyko stosowania NLPZ u chorych na COVID-19 (ang. coronavirus disease 2019).
Ani Europejska Agencja Leków (European Medicines Agency, EMA), ani Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization, WHO) nie zalecają unikania NLPZ, w tym ibuprofenu, w przypadku wskazań klinicznych do ich podania. Dzięki korzystnemu profilowi bezpieczeństwa oraz skuteczności ibuprofen jest coraz częściej stosowany u dzieci i dostępny bez recepty (ang. over-the-counter, OTC). Powszechna, nieograniczona dostępność leku wspomagana działaniami reklamowymi może być przyczyną jego nadużywania oraz występowania działań niepożądanych. W artykule podsumowano dane z piśmiennictwa z ostatnich lat dotyczące stosowania ibuprofenu. Uwzględniono farmakokinetykę, skuteczność oraz bezpieczeństwo terapii, zwracając uwagę na sytuacje kliniczne, które zwiększają ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Analiza tych danych i wnioski wpłyną na poprawę bezpieczeństwa stosowania leku dostępnego OTC. Działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego przy prawidłowym dawkowaniu ibuprofenu występują rzadko, natomiast uszkodzenie nerek obserwuje się przede wszystkim u pacjentów odwodnionych, dlatego lek nie powinien być podawany dzieciom, które wymiotują i mają biegunkę. Nie zaleca się już naprzemiennego stosowania ibuprofenu i paracetamolu, jak również podawania ibuprofenu dzieciom nadwrażliwym na NLPZ, w tym pacjentom ze świszczącym oddechem i podejrzeniem astmy oskrzelowej. O ile paracetamol może zastąpić ibuprofen w leczeniu gorączki, o tyle ibuprofen pozostaje lekiem z wyboru w stanach zapalnych u dzieci.

Pałna treść artykułu: http://www.standardy.pl/article/stosowanie-ibuprofenu-w-czasie-pandemii.html


Podobne aktualności