Nauka dla urody: BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH

2021-12-15

article image

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego (PSPKD) - https://kosmetyki-detergenty.pl/

Kwestie bezpieczeństwa produktów kosmetycznych regulowane są kompleksowo zarówno w legislacji europejskiej, jak i polskiej. Łącznie to bardzo restrykcyjny system wymogów i obowiązków, które prawo nakłada na firmy wprowadzające produkty kosmetyczne do obrotu.

Jest i druga ważna i dobra wiadomość dla osób interesujących się składami produktów kosmetycznych: Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego (PSPKD) uruchomiło w IV kwartale 2021 roku liczącą około 30 000 substancji internetową bazę składników kosmetycznych COSMILE.  To rzetelne, oparte na dowodach naukowych  źródło informacji o właściwościach i działaniu, a także bezpieczeństwie poszczególnych składników produktów kosmetycznych.

Bezpieczeństwu produktów kosmetycznych poświęcone było kolejne spotkanie zorganizowane w cyklu Nauka dla Urody przez Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, które odbyło się w Warszawie, w restauracji „AleGloria” 14 grudnia 2021 roku. Wykłady poświęcone bezpieczeństwu kosmetyków, a także nowemu narzędziu - internetowej bazie składników produktów kosmetycznych COSMILE - wygłosili dr n. chem. Anna Oborska – dyrektor generalna i wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego oraz dr n. farm. Piotr Koziej – założyciel Instytutu Badań Kosmetyków Dr Koziej, Safety Assessor z wieloletnim doświadczeniem.

Kwestie bezpieczeństwa produktów kosmetycznych są kompleksowo regulowane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku, dotyczącym produktów kosmetycznych. Artykuł 3 tego rozporządzenia stanowi, że produkt kosmetyczny udostępniany na rynku powinien być bezpieczny dla zdrowia ludzi w normalnych lub dających się przewidzieć warunkach stosowania.

- Internet jest pełen niesprawdzonych informacji o składnikach produktów kosmetycznych, które nierzadko wprowadzają konsumentów w błąd, przyczyniając się do powstawania i upowszechniania szkodliwych mitów oraz będących ich konsekwencją, obaw i lęków. Poszukując wiadomości, uważnie weryfikujmy źródła, z których korzystamy.  - mówi dr n. chem. Anna Oborska.

- Zgodnie z rozporządzeniem kosmetycznym, każdy produkt kosmetyczny przed wprowadzaniem na rynek podlega ocenie bezpieczeństwa, stanowiącej potwierdzenie, że według obecnego stanu wiedzy, jest bezpieczny dla konsumenta i nie zagraża jego zdrowiu – mówi dr n. farm. Piotr Koziej.

Ocena bezpieczeństwa, to wieloetapowy proces, uwzględniający m.in.: docelową grupę konsumentów, częstotliwość aplikacji danego produktu, obszar aplikacji. Ocena bezpieczeństwa to również konieczność przeprowadzenia badań, w tym toksykologicznych, składników stosowanych w danym produkcie kosmetycznym.

Do treści rozporządzenia 1223/2009 regularnie wprowadzane są zmiany związane z postępem nauki i pojawiającymi się nowymi informacjami, np. odnośnie bezpieczeństwa i toksykologii substancji stosowanych w kosmetykach.

Obok rozporządzenia, bardzo ważnym aktem prawnym regulującym zasady funkcjonowania produktów kosmetycznych w obrocie prawnym w Polsce jest krajowa ustawa o produktach kosmetycznych z dnia 4 października 2018 r. Ustawa określa obowiązki przedsiębiorców uczestniczących w produkcji, dystrybucji i sprzedaży kosmetyków, a także właściwość organów administracji publicznej odpowiedzialnych za nadzór nad działalnością podmiotów na rynku kosmetycznym.

To tu – w ustawie o produktach kosmetycznych – przepisy krajowe dostosowują do treści rozporządzenia system nadzoru przestrzegania zasad dobrej praktyki produkcji m. in. w obrębie prawidłowości składu, oznakowania i dokumentacji, która potwierdzi bezpieczeństwo produktu – mówi dr Piotr Koziej.

Celem ustawy o produktach kosmetycznych jest zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa produktów kosmetycznych mogących wpływać na zdrowie konsumentów. 

Łącznie rozporządzenie i ustawa o produktach kosmetycznych to bardzo restrykcyjny system wymogów i obowiązków, które prawo nakłada na firmy wprowadzające produkty kosmetyczne do obrotu.

Jak w gąszczu chemicznych związków może odnaleźć się konsument? Z pomocą zainteresowanym przychodzi COSMILE.

COSMILE, to projekt, który od 2 lat skutecznie działa w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, a od października 2021 – także w Polsce.

Cieszę się, że konsument poszukujący rzetelnego źródła informacji o składnikach produktów kosmetycznych może skorzystać z bazy COSMILE mówi dr Anna Oborska - to encyklopedia składników kosmetycznych, której filarami są neutralność i źródła naukowe.

Jeśli jesteś osobą, dla której skład produktu jest ważną przesłanką wyboru kosmetyku – kieruj się do cosmile.app. To tu, wpisując wskazane na opakowaniu nazwy INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), znajdziesz informację o składnikach i ich funkcji w produkcie.

Co znajdzie użytkownik w bazie COSMILE? Rzetelną, opartą na wiedzy informację a także jej źródła literaturowe, w tym opinie SCCS. Czego nie znajdzie? Ocen, ani wskazań sugerujących wybór konkretnego produktu. Wierzymy, że najlepszą decyzję o wyborze kosmetyku podejmuje dobrze poinformowany konsument.

Nie tylko konsumenci skorzystają na dostępności bazy COSMILE.mówi dr inż. Anna Oborska - Do jej użytkowania zachęcamy także pracowników sklepów posiadających w swojej ofercie produkty kosmetyczne, kupców sieci handlowych, dostawców produktów, pracowników sieci handlowych odpowiedzialnych za produkcję kontraktową (private label), przedstawicieli administracji publicznej, dziennikarzy.

Baza COSMILE jest już dostępna – znajdą ją Państwo pod adresem cosmile.app. Korzystanie z bazy jest proste - nie wymaga logowania ani zakładania konta. Nie wiążą się z nim także dla użytkowników żadne opłaty.

____________________________________________________________________

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego (PSPKD), to działająca od roku 1992 organizacja branżowa, która zrzesza firmy branż kosmetycznej i detergentowej. Misją PSPKD jest promocja, rozwój oraz ochrona interesów branży i firm kosmetycznych i detergentowych poprzez tworzenie przyjaznego środowiska. PSPKD reprezentuje branże i swoich Członków w relacjach z administracją państwową, mediami oraz innymi interesariuszami – w Polsce i w Unii Europejskiej. Jest aktywnym uczestnikiem procesów legislacyjnych - przekazuje uwagi i postulaty Firm Członkowskich do nowotworzonych i zmienianych aktów prawnych.

Członkowie Stowarzyszenia to uznani producenci i dystrybutorzy, a także sieci handlowe, dostawcy surowców oraz inne firmy współpracujące z branżami kosmetyczną i detergentową, w tym produktów biobójczych. Uzyskują w PSPKD dostęp do aktualnej wiedzy eksperckiej i wsparcie w sytuacjach kryzysowych. Eksperci Stowarzyszenia udzielają firmom pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych ze zmianami prawa branżowego, często bardzo krótkimi okresami przejściowymi, a także brakiem jednolitych przepisów obowiązujących zarówno w różnych częściach świata jak i samej UE. Dla firm aktywnych na rynkach zagranicznych dodatkową korzyścią członkostwa jest możliwość nieodpłatnego uzyskania certyfikatów FSC (Free Sales Certificate) dla kosmetyków i detergentów.

PSPKD jest członkiem międzynarodowych organizacji branżowych: Cosmetics Europe,  Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości (the International Association for Soaps, Detergents and  Maintenance Products) A.I.S.E. oraz Europejskiej Federacji Aerozolowej (European Aerosol Federation) FEA.

W roku 2021 PSPKD uruchomiło największą w Polsce - liczącą około 30 000 substancji – internetową bazę składników kosmetycznych COSMILE (Cosmile.app).  To rzetelne, oparte na dowodach naukowych źródło informacji o właściwościach i działaniu, a także bezpieczeństwie poszczególnych składników produktów kosmetycznych.

Dyrektorem Generalnym Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego jest dr inż. Anna Oborska.

 

 


Podobne aktualności

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.