Stosowanie mleka modyfikowanego przeznaczonego dla młodszych dzieci

2022-03-30

article image

Stosowanie mleka modyfikowanego przeznaczonego dla młodszych dzieci

Autor: Jędrzej Sarnecki
Opracowanie na podstawie: Verduci E, Di Profio E, Corsello A. Which Milk during the Second Year of Life: A Personalized Choice for

Żywienie w początkowym okresie życia ma kluczowe znaczenie dla rozwoju i zdrowia człowieka. Prawidłowa, zbilansowana dieta powinna dostarczać wszystkich niezbędnych składników odżywczych.

Żywienie w początkowym okresie życia ma kluczowe znaczenie dla rozwoju i zdrowia człowieka. Prawidłowa, zbilansowana dieta powinna dostarczać wszystkich niezbędnych składników odżywczych. We wrześniu 2021 r. na łamach czasopisma Nutrients ukazała się ciekawa praca poglądowa Verduci i wsp. przedstawiająca aktualne dane dotyczące efektów spożywania mleka krowiego i mleka modyfikowanego typu Junior (ang. young child formula, YCF – mleko modyfikowane dla młodszych dzieci) przez małe dzieci. Jak zauważają autorzy publikacji, dostarczenie małym dzieciom odpowiedniej ilości składników odżywczych w diecie może być trudne, szczególnie w przypadku witaminy D, żelaza, cynku, kwasu eikozapentaenowego (ang. eicosapentaenoic acid, EPA) oraz kwasu dokozaheksaenowego (ang. docosahexaenoic acid, DHA). Mleko krowie często stanowi element diety dzieci w wieku 12-36 miesięcy, jednak w wielu przypadkach spożywają one zbyt dużo białka oraz za mało ww. mikro- i makroelementów. Z tego powodu zainteresowanie wzbudza możliwy wpływ stosowania YCF na dietę i zdrowie małych dzieci, jednak w aktualnych zaleceniach Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, ESPGHAN) z 2018 r. stwierdzono, że nie jest konieczne rutynowe podawanie YCF dzieciom w wieku 1-3 lat. Niemniej stosowanie tych produktów może zwiększać spożycie żelaza, witaminy D oraz wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, a także zmniejszać spożycie białka1. Te same efekty można osiągnąć także za pomocą mleka następnego6. Ponadto w publikacji ESPGHAN podkreślono, że dostępne są także inne strategie optymalizacji żywienia, obejmujące promowanie stosowania zdrowej, urozmaiconej diety oraz spożywanie wzbogaconych pokarmów i suplementów.

Cały artykuł wraz z komentarzem profofesora Piotra Sochy jest dostępny na stronie:

https://www.standardy.pl/artykuly/id/1839

(Artyluł można czytać bezpłatnie po rejestracji/logowaniu na stronie www.standardy.pl)


Podobne aktualności