Warszawa z najnowocześniejszym ośrodkiem badań klinicznych w Europie

2022-11-14

article image

Warszawa z najnowocześniejszym ośrodkiem badań klinicznych w Europie MTZ powered by Pratia - nowe perspektywy terapii onkologicznych w Polsce
Materiał prasowy od lensomai.com

Nowoczesne rozwiązania w walce z nowotworami to szansa na leczenie dla tysięcy pacjentów, którzy każdego roku otrzymują diagnozę zmieniającą ich życie. 26 października
w Warszawie nastąpiło otwarcie zaawansowanego technologicznie ośrodka sieci Pratia. Oznacza to dla mieszkańców całej Polski większy dostęp do innowacyjnych terapii onkologicznych. Uroczystość otwarcia placówki objął patronatem honorowym Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski.

Nowotwory złośliwe stanowią drugą przyczynę zgonów w Polsce, więcej powodują już tylko choroby sercowo-naczyniowe. Dane Krajowego Rejestru Nowotworów mówią o ponad 170 tysiącach przypadków stwierdzonych tylko w 2019 roku. Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe powiększa się z roku na rok, w ciągu dekady 2010-2019 wzrosła o ponad jedną piątą. Województwo mazowieckie znalazło się, po śląskim, na drugim miejscu pod względem zachorowalności.

Nic dziwnego zatem, że rozwój medycyny silnie koncentruje się na onkologii – zarówno w Polsce, jak i na świecie. Ogromną rolę w procesie rozwijania nowych terapii odgrywają badania kliniczne.
W Polsce w 2019 roku 35% wszystkich badań klinicznych było poświęconych onkologii. W 2020 roku, we wszystkich obszarach terapeutycznych, dostęp do najnowocześniejszych terapii uzyskało w ten sposób 25 tysięcy polskich pacjentów[1].

Jednym z prekursorów wykorzystania badań klinicznych w terapii pacjentów (w obszarze hematoonkologii) jest profesor dr hab. n. med. Wojciech Jurczak z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie. „Badania kliniczne są dla mnie naturalną składową
w leczeniu pacjentów hematoonkologicznych. Oznaczają dla nich dostęp do innowacyjnych terapii, które nie są jeszcze zarejestrowane w Polsce lub nie są u nas refundowane. To dla pacjentów także szansa na otrzymanie najwyższego standardu opieki, w tym regularnych badań diagnostycznych – mówi profesor Jurczak, którego doświadczenie obejmuje ponad 130 badań klinicznych.

Wiedza polskich pacjentów na temat badań klinicznych wyraźnie rośnie, gdy sami zapadają na chorobę taką jak nowotwór. O ile 6 na 10 Polaków zetknęło się z określeniem „badania kliniczne”, to wśród pacjentów onkologicznych zaznajomionych z nim jest już 8 na 10.[2] Skłonność udziału w takich programach zadeklarowało 55% Polaków, podczas gdy jest to 72% pacjentów onkologicznych.

Szansa na wyleczenie choroby, możliwość uzyskania dostępu do najnowszych metod leczenia i bezpłatnej opieki zdrowotnej skłaniają potencjalnych pacjentów do udziału w badaniach klinicznych. W świadomości Polaków nadal obecne są jednak także bariery, przede wszystkim obawa przed negatywnymi skutkami ubocznymi, strach przed niezbadaną terapią i konieczność odbywania cyklicznych wizyt w ośrodkach.

Odpowiedzią na obawy jest edukacja. “Najlepiej pracuje się w pacjentem, który dużo wie o chorobie, jej leczeniu, jest w stanie po konsultacji z lekarzem zrozumieć zarówno ryzyko podjęcia działania, jak i jego zaniechania czy wykorzystania pozostałych innowacyjnych możliwości” – tłumaczy profesor Jurczak.

Czego potrzeba, żeby polscy pacjenci mieli dostęp do najnowocześniejszych terapii?

Badania kliniczne zapewniają pacjentowi odpowiednią i innowacyjną terapię, która jest aktualnie badana. Cały proces przebiega w bardzo wysokich standardach technologicznych, administracyjnych i kadrowych. Jednostki, w których są prowadzone badania kliniczne, muszą spełnić szczegółowo określone wymagania i umiejętnie poruszać się w procesach badawczych. Wiele najnowocześniejszych badań Polska przyciąga zza granicy, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych. Kluczem do ich ulokowania nad Wisłą jest spełnienie norm jakościowych potwierdzonych w inspekcjach organów krajowych oraz międzynarodowych, takich jak amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) czy Europejska Agencja Leków (EMA).

„Pratia jest największą siecią ośrodków badań klinicznych w Europie. W Polsce prowadzimy
10 ośrodków badań klinicznych, w tym trzy specjalizujące się w onkologii i hematoonkologii
(w Katowicach, Krakowie i Poznaniu). Za punkt honoru postawiliśmy sobie stworzenie kolejnego ośrodka w Warszawie, który łączy w sobie 20 lat doświadczenia w badaniach wczesnych faz
i onkologii. Dzisiaj mamy przyjemność ogłosić start jego działalności” – powiedział Maciej Jurkun, dyrektor Pratia Polska.


[1] Raport “Komercyjne badania kliniczne w Polsce - możliwości zwiększenia liczby i zakresu badań klinicznych w Polsce”, INFARMA, Polski Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na zlecenie POLCRO

[2] Rozszerzone wyniki raportu „Świadomość Polaków na temat badań klinicznych – Pratia 2022”, zrealizowanych we współpracy z instytutem badawczym ARC Rynek i Opinia


Podobne aktualności

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.