Zapalenie ucha środkowego w dzieciństwie a występowanie zawrotów głowy w późniejszych latach życia

2015-11-10

article image

Zapalenie ucha środkowego w dzieciństwie a występowanie zawrotów głowy w późniejszych latach życia

Autor: Jędrzej Sarnecki

Na podstawie: Aarhus L, Tambs K, Hoffman HJ i wsp. Childhood otitis media is associated with dizziness in adulthood: the HUNT cohort study. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015 Sep 3. [Epub]

 

W dużym kohortowym badaniu przeprowadzonym przez norweskich badaczy zaobserwowano związek między występowaniem w dzieciństwie przewlekłego prostego zapalenia ucha środkowego i nawracających epizodów zapalenia ucha środkowego a zawrotami głowy w kolejnych latach życia.

W celu oceny korelacji między przebyciem zapalenia ucha środkowego w dzieciństwie a występowaniem zawrotów głowy u dorosłych Aarhus i wsp. przeprowadzili duże, longitudinalne badanie kohortowe, wykorzystując materiały zebrane w dwóch projektach – SHINT i NTHLS. W ramach programu SHINT, w latach 1954-1986 przeprowadzano przesiewowe badania słuchu u dzieci w wieku 7, 10 i 13 lat, uczęszczających do szkół w regionie Nord-Trøndelag. Spośród prawie 80 tys. przebadanych dzieci, ponad 10 tys. zostało skierowane do laryngologa w celu dodatkowego badania. Autorzy omawianego badania wykorzystali dane 692 dzieci, u których podczas wizyty u specjalisty stwierdzono upośledzenie słuchu w wyniku przewlekłego prostego zapalenia ucha środkowego lub z powodu nawracających OZUŚ, które następnie jako dorośli wzieli udział w projekcie NTHLS w drugiej połowie lat 90, oceniającym stopień utraty słuchu. Grupę kontrolną stanowiło ponad 20 tys. uczestników badania słuchu u dorosłych, którzy nie zostali w dzieciństwie skierowani w ramach SHINT do laryngologa i mieli negatywny wywiad w kierunku nawracających OZUŚ.

Badacze zaobserwowali znacząco częstsze występowanie zawrotów głowy u osób, u których w dzieciństwie stwierdzono upośledzenie słuchu w wyniku przebycia przewlekłego zapalenia ucha środkowego lub z powodu nawracających OZUŚ. Iloraz szans wystąpienia zawrotów głowy u dorosłej osoby, u której w dzieciństwie stwierdzono jedną z wyżej wymienionych chorób wynosił 2.1 (95%, CI 1.4–3.3). W przypadku braku postawionej w dzieciństwie diagnozy utraty słuchu i przy negatywnym wywiadzie w kiernku nawracających OZUŚ w dzieciństwie, iloraz szans wystąpienia zawrotów głowy wynosił 1.3 (95%, CI 1.0–1.5).

Jak wskazują przytoczone powyżej wyniki, zapalenia ucha środkowego w dzieciństwie mogą być związane z większym ryzykiem występowania zawrotów głowy w przyszłości. Warto zwrócić uwagę na fakt, że na podstawie tego badania nie można ustalić związku przyczynowo-skutkowego obserwowanego współwystępowania chorób z objawami w późniejszych latach życia. Jako możliwy mechanizm negatywnego wpływu zapaleń ucha środkowego na funkcjonowanie ucha środkowego, autorzy publikacji odwołują się do prac świadczących o możliwości penetrowania ślimaka i przedsionka przez endotoksyny[1]. Zaobserwowano również związek między występowaniem zapalenia ucha środkowego a zapadalnością na chorobę Meniere’a[2].

 

[1] Takumida M, Anniko M. Localization of endotoxin in the inner ear following inoculation into the middle ear. Acta Otolaryngol 2004;124:772–777.

[2] Paparella MM, de Sousa LC, Mancini F. Meniere’s syndrome and otitis media. Laryngoscope 1983;93:1408–1415


Podobne aktualności