Stosowanie kanabinoli a ryzyko rozwoju schizofrenii u adolescentów i młodych dorosłych

2023-07-28

article image

Autor: Michał Pac

Opracowanie na podstawie: Hjorthøj C, Compton W, Starzer M i wsp. Association between cannabis use disorder and schizophrenia stronger in young males than in females. Psychological Medicine 2023;4:1-7.

W marcu 2023 r. na łamach Psychological Medicine ukazały się wyniki badania kohortowego, opartego na duńskim rejestrze narodowym, dotyczące związku zespołu nadużywania kanabinoli z ryzykiem wystąpienia schizofrenii. Kanabinole zawarte w marihuanie należą do jednych z najczęściej stosowanych na świecie substancji psychoaktywnych, również wśród dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Wiadomo, że delta-9-tetrahydrokanabinol (ang. delta-9-tetrahydrocannabinol, THC) jest substancją, która może być czynnikiem spustowym lub pogarszającym przebieg schizofrenii. W ostatnich latach obserwuje się wzrost częstości występowania tej choroby, co potwierdzają dane z badań duńskich, oraz wzrost ryzyka rozwoju schizofrenii u pacjentów uzależnionych od kanabinoli. Ryzyko to jest wprost proporcjonalne do ilości zażywanego THC. W związku ze wzrastającą wagą problemu uzależnienia od kanabinoli duńscy badacze postanowili opisać związek nadużywania marihuany z ryzykiem wystąpienia schizofrenii.

W badaniu wykorzystali dane pochodzące z rejestru narodowego uwzględniające wszystkich obywateli od 16. roku życia zarejestrowanych w Cywilnym Systemie Rejestracyjnym w latach 1972-2021. Dane dotyczące schizofrenii i uzależnienia od kanabinoli pozyskano z Centralnego Badawczego Rejestru Psychiatrycznego oraz psychiatrycznej części Narodowego Rejestru Pacjentów w Danii. W badaniu uwzględniono 6 907 859 uczestników oraz 45 327 pacjentów chorujących na schizofrenię, z okresem obserwacji wynoszącym 129 521 260 osobolat. Wyniki badania wskazały, że osoby płci męskiej uzależnione od kanabinoli podlegają większemu ryzyku względnemu (ang. adjusted hazard ratio, aHR) rozwoju schizofrenii niż osoby płci żeńskiej (aHR = 2,42; 95% CI: 2,33-2,52 dla adolescentów i mężczyzn; aHR = 2,02; 95% CI: 1,89-2,17 dla adolescentek i kobiet). Największe ryzyko rozwoju schizofrenii, prawie 2-krotnie większe niż u płci żeńskiej, zaobserwowano w grupie adolescentów i młodych dorosłych w wieku 16-20 lat. Ryzyko rozwoju schizofrenii przypisane populacji osób nadużywających kanabinoli w latach 1972-2021 wyniosło 4,8% dla płci męskiej i 3,2% dla płci żeńskiej, a w 2021 r. – 15% dla mężczyzn i 4% dla kobiet.

W badaniu autorzy udowodnili, że adolescenci i młodzi dorośli płci męskiej nadużywający kanabinoli są szczególnie narażeni na ryzyko rozwoju schizofrenii. Ponadto wskazano na fakt, że 1/5 przypadków schizofrenii u adolescentów i młodych dorosłych można by uniknąć poprzez odstawienie kanabinoli. Wyniki badania podkreślają wagę wczesnego wykrywania i terapii uzależnienia od marihuany oraz konieczność regulacji prawnych w zakresie dostępu adolescentów i młodych dorosłych do kanabinoli.

Pełna wersja artykułu jest dostępna pod adresem:

https://www.cambridge.org/core/journals/psychological-medicine/article/association-between-cannabis-use-disorder-and-schizophrenia-stronger-in-young-males-than-in-females/E1F8F0E09C6541CB8529A326C3641A68


Podobne aktualności

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.