Kiedy wprowadzać alergeny do diety dziecka – przegląd systematyczny i metaanaliza badań z randomizacją

2023-11-22

article image

Michał Pac

Opracowanie na podstawie:

Scarpone R, Kimkool P, Ierodiakonou D i wsp. Timing of Allergenic Food Introduction and Risk of Immunoglobulin E-Mediated Food Allergy: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Pediatr 2023;177:489-497.

W maju 2023 r. na łamach JAMA Pediatrics opublikowano wyniki przeglądu systematycznego i metaanalizy dotyczącej czasu wprowadzania alergenów do diety dziecka i jego związku z ryzkiem wystąpienia IgE-zależnych alergii pokarmowych.

Opublikowane do tej pory badania wskazują, że wcześniejsze wprowadzenie do diety białka jaja kurzego oraz orzeszków ziemnych prawdopodobnie zmniejsza ryzyko wystąpienia alergii na te pokarmy. Brakuje jednak danych opisujących związek ogólnego ryzyka wystąpienia jakiejkolwiek alergii pokarmowej z wcześniejszym wprowadzeniem alergenów pokarmowych do diety. 

W związku z tym badacze przeszukali medyczne bazy danych w celu znalezienia artykułów opisujących wyniki badań klinicznych z randomizacją (ang. randomised clinical trials, RCT) oceniających czas wprowadzenia alergenów pokarmowych (mleka krowiego, jaj, ryb, skorupiaków, orzechów laskowych, pszenicy, orzeszków ziemnych, soi) do diety niemowlęcia i jego związek z występowaniem IgE-zależnej alergii pokarmowej w wieku 1-5 lat. Za pierwszorzędowe punkty końcowe uznano ryzyko wystąpienia alergii pokarmowej na jakikolwiek alergen oraz wycofanie się z grupy poddanej interwencji. Wystąpienie alergii pokarmowej na konkretny alergen było drugorzędowym punktem końcowym.

Metaanalizą objęto 23 badania RCT, w których łącznie wzięło udział 13 794 uczestników. Stwierdzono, że w 4 badaniach (3295 uczestników) istnieją dowody o umiarkowanej pewności, że wprowadzenie do diety kilku alergenów pokarmowych w wieku 2-12 miesięcy (mediana wieku: 3-4 miesiące) było związane ze zmniejszonym ryzykiem wystąpienia alergii pokarmowej [ryzyko względne (ang. risk ratio, RR) = 0,49; 95% przedział ufności (ang. 95% confidential interval, CI) = 0,33-0,74; heterogenność (ang. heterogeneity, I2) = 49%]. W 5 badaniach (4703 uczestników) opisano dowody o umiarkowanej pewności, że wprowadzenie do diety kilku alergenów pokarmowych w wieku 2-12 miesięcy było związane ze zwiększonym ryzykiem wycofania się z interwencji (RR = 2,29; 95% CI = 1,45-3,63; I2 = 89%). W 9 badaniach (4811 uczestników) znaleziono dowody o dużej pewności, że wprowadzenie do diety białka jaja kurzego między 3. a 6. miesiącem życia jest związane z mniejszym ryzykiem wystąpienia alergii na ten alergen (RR = 0,60; 95% CI = 0,46-0,77; I2 = 0%), natomiast w 4 badaniach (3976 uczestników), że wprowadzenie do diety orzeszków ziemnych między 3. a 10. m.ż. jest związane z mniejszym ryzykiem wystąpienia alergii na ten alergen (RR = 0,31; 95% CI = 0,19-0,51; I2 = 21%). W przypadku związku między czasem wprowadzenia do diety mleka krowiego a ryzykiem wystąpienia alergii na mleko krowie dowody były niskiej pewności.

Wyniki tej metaanalizy wskazują, że wcześniejsze wprowadzenie do diety kilku alergenów w ciągu 1. roku życia jest związane z niższym ryzykiem wystąpienia alergii pokarmowej. Jednocześnie wskazują jednak, że takie postępowanie wiąże się z większym ryzykiem wycofania się z grupy poddanych interwencji w opisanych badaniach. Przyczyny wycofania się były związane z trudnościami w karmieniu. W związku z tym konieczne jest prowadzenie dalszych badań nad opracowaniem bezpiecznego postępowania w celu profilaktyki alergii pokarmowych.

Pełna wersja artykułu jest dostępna pod adresem:

https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2802512

 

 

fot.: pixabay.com


Podobne aktualności