Najwyższe wyróżnienie w medycynie i farmacji! Znamy zwycięzców polskiej edycji Prix Galien 2015!

2015-11-19

article image

17 listopada 2015r., Warszawa

Najwyższe wyróżnienie w medycynie i farmacji!                                                                                                 
Znamy zwycięzców polskiej edycji Prix Galien 2015!

Innowacyjne leki, szczepionka, sonda-proteza, nośniki polimerowe i CyberOko zwycięzcami 3. polskiej edycji międzynarodowego konkursu Prix Galien

Listę zwycięzców ogłosiła kapituła konkursu, której przewodniczył profesor Cezary Szczylik z Centralnego Szpitala Klinicznego MON Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Obrady kapituły były burzliwe. Wszystkie nasze nominacje to było już duże wyróżnienie my dyskutowaliśmy wcześniej, zanim jeszcze do nich doszło. Dzisiaj właściwie większość cząsteczek, większość nominowanych produktów, większość nominowanych odkryć naukowych wymagała wyróżnienia. A wyróżnienie mogło być tylko jedno lub czasem ex aequo tak się rozkładały głosy. Tym razem galę zdominowała nieco onkologia” – tak o nagrodzonych innowacyjnych produktach leczniczych mówiła prof. Grażyna Rydzewska – wiceprzewodnicząca kapituły, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii oraz Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie.

 

PRIX GALIEN Polska 2015 – laureaci:

I.  kategoria: Innowacyjny produkt leczniczy:

1.1 innowacyjny produkt leczniczy w leczeniu otwartym:

Nagroda dla ROCHE za: pertuzumab będący nowym standardem leczenia HER2-dodatniego, zaawansowanego raka piersi.

1.2 innowacyjny produkt leczniczy w leczeniu zamkniętym:     

Podwójna nagroda dla:                                                                                                

BRISTOL-MYERS SQUIBB za: niwolumab – immunoonkologiczną terapię, stanowiącą przełom w leczeniu onkologicznym pacjentów z zaawansowanym czerniakiem oraz w leczeniu raka płuca

oraz:

MSD za: pembrolizumab – lek immunoonkologiczny stosowany w leczeniu zaawansowanego (nieoperacyjnego lub przerzutowego) czerniaka u osób dorosłych.

1.3 innowacyjna szczepionka

Nagroda dla SANOFI PASTEUR za: skojarzoną, sześciowalentną szczepionkę zapobiegającą 6 chorobom zakaźnym, równocześnie charakteryzującą się innowacyjnym systemem przygotowania.

II.  kategoria: Innowacyjne odkrycie naukowe:

Podwójna nagroda dla:                                                                                               

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN za: nośniki polimerowe do termicznie kontrolowanego wytwarzania i oddzielania arkuszy komórek skóry i nabłonka PolyCell – innowacyjne termoczułe podłoża, które zastosowane w hodowli arkusza komórek własnych pacjenta wspomagają leczenie oparzeń i trudno gojących się ran

oraz:

dr hab. prof. nadzw. Marek Woynarowski z Centrum Zdrowia Dziecka za: leczenie uporczywie nawracających pooparzeniowych zwężeń przełyku sondą-protezą przełykową.

IV.  kategoria: Innowacyjne rozwiązanie informatyczne dla medycyny

Nagroda dla prof. dra hab. Andrzeja Czyżewskiego z Politechniki Gdańskiej, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Systemów Multimedialnych za: „CyberOko” – metodę i technologię diagnozowania stanu świadomości oraz stymulowania pacjentów po urazie mózgu (będących w śpiączce lub w stanie wegetatywnym).

W kategorii III: Innowacyjny wyrób medyczny nagrody nie przyznano.

Główną ideą Prix Galien jest uhonorowanie wysiłków ludzi pracujących na rzecz zachowania zdrowia i opracowywania nowych terapii.

„Przyznawanie nagrody Prix Galien jest okazją do popularyzowania niezwykłej pracy i, inteligencji, po to, żeby wszystkim chorym nieść to, co najważniejsze, a więc postęp, ulżenie w cierpieniu, a w wypadku chorych onkologicznych wydłużenie życia i poprawę jego jakości” – mówił podczas gali prof. Cezary Szczylik.

***

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 17 listopada w hotelu Sheraton w Warszawie.

Na galę przybyli licznie przedstawiciele środowiska naukowego, medycznego i farmaceutycznego.

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją Prix Galien Polska roztoczyli: Ambasada Francji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Gospodarki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Akademia Nauk oraz Rada Główna Instytutów Badawczych.

Podczas gali Prix Galien Polska przyznane zostało stypendium dla młodego, obiecującego naukowca, stojącego na początku swojej drogi naukowej. Stypendium otrzymała Magda Barańska, 19-letnia studentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Magda Barańska odkryła mutację chromosomu, której nie odkrył jeszcze żaden naukowiec.

Galę Prix Galien wsparła Grupa NEUCA, która przyznała również grant zespołowi badawczemu pod przewodnictwem dr Katarzyny Skoniecznej, prowadzącemu badania z zakresu okulistyki.

Wszyscy tegoroczni laureaci mogą walczyć o nagrody International Prix Galien, który odbędzie się w przyszłym roku. Kapituła nagrody międzynarodowej złożona jest z wybitnych postaci współczesnej światowej medycyny, w tym noblistów oraz laureatów Prix Galien.

 


Podobne aktualności