Sprawozdanie z wizyty w szpitalu dziecięcym w Indiach

2024-03-14

article image

Od 14 do 25 stycznia 2024 r. prof. Ilona Anna Kopyta odwiedzała szpital dziecięcy w Jodhpur, w stanie Rajastan w Indiach. Wizyta ta jest efektem współpracy z drem Manishem Parakhem, kierownikiem Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej, i wspólnie prowadzonych badań nad udarem dziecięcym. Prof. Kopyta oraz dr Parakh kierują grupą roboczą GAPSER (Global Alliance on Pediatric Stroke Epidemiology and Resources), która działa w ramach IPSO (International Pediatric Stroke Organization). Prof. Kopyta pełniła funkcję profesora wizytującego szpital.

Wizytowany przez panią profesor Oddział Pediatrii i Neurologii Szpitala Umiad w Jodhpur liczy 600 łóżek, posiada 4 aparaty do wykonywania badań metodą rezonansu magnetycznego, ponad 200 stanowisk intensywnego nadzoru pediatrycznego, w tym neonatologicznego; w ramach szpitala funkcjonuje oddział zajmujący się leczeniem skutków niedożywienia u dzieci. Ponadto, w ramach opieki ambulatoryjnej, zespół lekarzy pediatrów, neurologów dziecięcych oraz psychiatrów dziecięcych przyjmuje codziennie co najmniej 80 pacjentów ambulatoryjnych, zlecając pełne spektrum badań dodatkowych niezbędnych do diagnozowania dzieci z problemami rozwojowymi czy zaburzeniami napadowymi, a zatem obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego oraz spektroskopii rezonansu, elektroencefalografii czy elektromiografii, również u najmłodszych pacjentów.

Ponadto prof. Kopyta wygłosiła serię wykładów poświęconych mózgowemu porażeniu dziecięcemu, wadom rozwojowym ośrodkowego układu nerwowego, udarowi dziecięcemu i noworodkowemu oraz diagnostyce i leczeniu chorób rzadkich, w tym terapii genowej w rdzeniowym zaniku mięśni (ang. spinal muscular atrophy, SMA) oraz enzymatycznej terapii zastępczej (ang. enzyme replacement therapy, ERT) w chorobach spichrzeniowych. W ramach szkolenia lekarzy rezydentów w neurologii dziecięcej w oddziale omawiane są przypadki aktualnie hospitalizowanych pacjentów, ze szczegółowym przedstawieniem ich stanu klinicznego oraz diagnostyki różnicowej; prof. Kopyta pełniła funkcję konsultanta podczas tych spotkań.

Wykłady na temat chorób rzadkich oraz udaru dziecięcego zostały wygłoszone w ramach spotkań Towarzystwa Pediatrycznego regionu Marwar. Wizyta pani profesor była wielokrotnie relacjonowana w prasie oraz telewizji stanu Rajastan, liczącego 100 mln mieszkańców.  


Podobne aktualności

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.