Skuteczność szczepień przeciwko COVID-19 u nastolatków

2024-05-14

article image

Autor: Jan Koziej

Opracowanie na podstawie: Poukka E, Andersson NW, Thiesson EM i wsp. COVID-19 Vaccine Effectiveness Among Adolescents. Pediatrics 2024;153:e2023062520.

W styczniu 2024 r. na łamach Pediatrics ukazał się artykuł poświęcony skuteczności szczepień przeciwko COVID-19 (ang. coronavirus disease 2019) u nastolatków. Publikację autorzy przygotowali na podstawie ogólnokrajowych badań kohortowych przeprowadzonych w Danii, Finlandii, Szwecji i Norwegii w latach 2021-2023. W pracy podkreślili dotychczasową niewielką liczbę danych dotyczących długotrwałego wpływu szczepień przeciwko COVID-19 na adolescentów.

Badacze oceniali skuteczność szczepionek na podstawie liczby hospitalizacji związanych z COVID-19 oraz pozytywnych wyników testów reakcji łańcuchowej polimerazy (ang. polymerase chain reaction, PCR) w 2 grupach pacjentów. Grupa pierwsza liczyła 526 966 dzieci w wieku 12-17 lat, które otrzymały 2 dawki szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 (ang. severe acute respiratory syndrome coronavirus 2). Grupę drugą stanowiła taka sama liczba niezaszczepionych nastolatków.

Pomimo niewielkiej liczby hospitalizacji związanych z COVID-19 zarejestrowanych w obu grupach zaobserwowano ich większą liczbę w grupie nieszczepionej. Po 6 miesiącach obserwacji skuteczność w zapobieganiu hospitalizacjom była największa w przypadku mRNA-1273 (86%; 95% CI: 56,8-100,0). Następnie plasowały się szczepienia heterologiczne (80,7%; 95% CI: 58,0-100,0) oraz BNT162b2 (72,6%; 95% CI: 62,5-82,7). Porównywalne wyniki odnotowano po 12 miesiącach. Skuteczność szczepień przeciwko zakażeniu SARS-CoV-2 potwierdzonemu metodą PCR po 6 miesiącach wynosiła kolejno 3,6% (95% CI: -37,0-44,1), 22,2% (95% CI: 4,5-39,8) i 27,8% (95% CI: -1,1-56,7) dla mRNA-1273, BNT162b2 i szczepień heterologicznych. Podobny trend występował po roku obserwacji.

Zdaniem autorów podczas 12-miesięcznej obserwacji szczepienie wiązało się z redukcją hospitalizacji na skutek COVID-19 na poziomie 3,5-6,2 na 10 000 nastolatków. Wyniki badania wskazują na dobrą skuteczność szczepień przeciwko COVID-19 u adolescentów zarówno po 6, jak i 12 miesiącach.

Pełna wersja artykułu jest dostępna pod adresem: https://publications.aap.org/pediatrics/article/153/2/e2023062520/196403/COVID-19-Vaccine-Effectiveness-Among-Adolescents

 

Zdjęcie: pixabay.com


Podobne aktualności

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.