Wybrane zagadnienia prawne z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej


Redakcja:
Radosław Tymiński – dr hab. n. praw., radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, autor bloga prawalekarza.pl, zajmuje się obroną lekarzy i obsługą podmiotów leczniczych, prowadzi własną kancelarię.
Dorota Rytwińska – mgr prawa, absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego, aplikant radcowski na III roku aplikacji, współpracuje z kancelarią r.p. Radosław Tymiński.

Nasze wydawnictwo we współpracy ze znanym obrońcą lekarzy mec. Radosławem Tymińskim i Dorotą Rytwińską przygotowało wybitnie praktyczną książkę „Wybrane zagadnienia prawne z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej”. Ta książka przedstawia kilkadziesiąt spraw sądowych, wskazując dlaczego lekarz ja wygrał lub przegrał. Zawarto także wpisy do dokumentacji, które ułatwiają obronę. Pozycja niezbędna nie tylko anestezjologom, „intensywistom”, specjalistom medycyny ratunkowej, lecz także lekarzom innych specjalności, zwłaszcza „zabiegowcom”.

„Książka, jest przeznaczona przede wszystkim dla anestezjologów, „intensywistów” i specjalistów medycyny ratunkowej, ale istotne i przydatne w praktyce informacje znajdą w niej również le­karze innych specjalności, zwłaszcza „zabiegowcy”(...) Jestem przekonana, że przedstawione w 24 rozdziałach przykładowe sprawy sądowe skłonią każdego czytelnika do głębokich refleksji, które w przyszłości mogą po­móc zapobiec wielu błędom medycznym (…)
Takiej pozycji jak ta książka nie może zabraknąć w bibliotece żadnego „zabiegowca”. Gorąco namawiam do lektury, a przede wszystkim do praktycznego wykorzystania zawartych w niej informacji, co przyczyni się do wzrostu świadomości prawnej lekarzy.” - recenzent książki dr hab. n. med. prof. CMKP Małgorzata Malec-Milewska - kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP w Warszawie

Wydawnictwo: Media-Press sp. z o.o.
Warszawa 2022
Wydanie I
Format: A5
Oprawa: miękka, klejona
Objętość: 200 stron
Waga: 250 g

ISBN: 978-83-89809-53-7

SPIS TREŚCI
ROZDZIAŁ 1
Czy sąd cywilny może przyznać zadośćuczynienie dzieciom zmarłego pacjenta, nie badając, czy lekarz popełnił przestępstwo?
ROZDZIAŁ 2
Czy dowód z opinii biegłych jest konieczny i jak wnioski z opinii wpływają na wyrok? Jak „brak miejsc w OIT” wpływa na odpowiedzialność anestezjologa?
ROZDZIAŁ 3
Jak sąd zinterpretuje rozbieżności w dokumentacji medycznej?
ROZDZIAŁ 4
Jak praca „na etacie” i „na kontrakcie” wpływa na odpowiedzialność lekarza za szkodę wyrządzoną pacjentowi?
ROZDZIAŁ 5
Jak błąd w sztuce lekarskiej może wiązać się z odpowiedzialnością karną kierownika kliniki?
ROZDZIAŁ 6
Dlaczego nie w każdej placówce warto znieczulać?
ROZDZIAŁ 7 
Czy zakaz wykonywania zawodu lekarza orzeczony przez sąd karny dotyczy jednej, czy wszystkich specjalności?
ROZDZIAŁ 8 
Jakie są skutki prawne wadliwego poinformowania pacjenta i uzyskania od niego nieświadomej zgody na określoną czynność medyczną?
ROZDZIAŁ 9 
Czy pismo znalezione przy pacjencie – „Oświadczenie dla służby zdrowia – żadnej krwi” – wiąże lekarza?
ROZDZIAŁ 10 
W jakim okresie od zdarzenia wyrządzającego szkodę pacjent może dochodzić roszczeń o naprawienie szkody?
ROZDZIAŁ 11 
Czy odpowiedzialność zawodowa może mieć poważne konsekwencje?
ROZDZIAŁ 12 
Czy korzystna dla lekarza opinia biegłego gwarantuje orzeczenie uniewinniające?
ROZDZIAŁ 13 
Czy lekarz anestezjolog może zajmować się medycyną estetyczną?
ROZDZIAŁ 14 
Kiedy można odstąpić od RKO? 
ROZDZIAŁ 15 
Dlaczego udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego i jednoczesne zawarcie z nim umowy o wykonywanie świadczeń zdrowotnych jest obejściem prawa?
ROZDZIAŁ 16
Czy każdy anestezjolog ma prawo do emerytury w obniżonym wieku?
ROZDZIAŁ 17
Kto odpowiada za błąd medyczny lekarza rezydenta?
ROZDZIAŁ 18
Kiedy można odmówić leczenia?
ROZDZIAŁ 19
Czy można zawiadomić różne instytucje o nieprawidłowościach w podmiocie leczniczym?
ROZDZIAŁ 20
Jakie są podstawowe obowiązki lekarzy związane z konsultacjami?
ROZDZIAŁ 21
Skąd się biorą błędy medyczne?
ROZDZIAŁ 22
Czy lekarz odpowiada za nierozpoznanie choroby?
ROZDZIAŁ 23
Postscriptum – Wpisy do dokumentacji ważne dla lekarza anestezjologa
ROZDZIAŁ 24
Załączniki


129 zł 100.00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 100.00 zł

product image
Promocja
129 zł 100.00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 100.00 zł