Sprawozdanie z konferencji SMP 2020

6-7 marca 2020 roku w hotelu Sheraton Grand Warsaw odbyła się VIII edycja konferencji „Standardy medyczne w praktyce neonatologicznej i pediatrycznej”.
Tegoroczne spotkanie dydaktyczno-naukowe z udziałem ekspertów z różnych dziedzin medycznych zostało przygotowane ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wskazanych jako istotne przez uczestników poprzednich edycji wydarzenia.
Konferencję rozpoczął wykład prof. Wojciecha Hankego, który w niezwykle ciekawy sposób przedstawił zagadnienie wpływu zanieczyszczenia powietrza na stan zdrowia dzieci i młodzieży. Kolejne wykłady poprowadzili wybitni neonatolodzy i pediatrzy, a każdy z omawianych problemów został dodatkowo zobrazowany opisami konkretnych przypadków. 

Ważnym wydarzeniem w trakcie konferencji była premiera książki „Choroby rzadkie” pod redakcją prof. Anny Dobrzańskiej, dra Łukasza Obryckiego i prof. Piotra Sochy, przedstawiającej ponad 180 jednostek chorobowych. Ta opracowana przez grupę wybitnych specjalistów pozycja zasługuje na szczególną uwagę choćby dlatego, że konkretna choroba występuje rzadko, jednak w sumie ogromna ich liczba dotyka ok. 6-8% populacji. Nawiązując do książki, bardzo ciekawy wykład „I Ty możesz rozpoznać chorobę rzadką” wygłosił jeden z jej współredaktorów – dr Łukasz Obrycki.
Tegoroczna konferencja zgromadziła ponad 500 lekarzy.
Prezentowane wykłady poświęcone diagnostyce oraz leczeniu noworodków, niemowląt i dzieci starszych spotkały się z ogromnym zainteresowaniem.
Wszystkim Uczestnikom dziękujemy za udział w wydarzeniu, a Sponsorom za wsparcie w czasie organizacji.
Mamy nadzieję, że doświadczenia zdobyte podczas kolejnej edycji konferencji pozwolą przygotować następne spotkanie jeszcze lepiej.
Do zobaczenia w marcu 2021 r. na IX edycji naszego wydarzenia!
Redakcja SMP