Martwicze zapalenie jelit


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Martwicze zapalenie jelit (ang. necrotizing enterocolitis, NEC) jest najczęstszą chorobą układu pokarmowego noworodków urodzonych przedwcześnie.
Zmiany występujące w jelitach mogą w istotny sposób wpływać na stan ogólny chorego i być źródłem poważnych powikłań. W artykule omówiono patogenezę
choroby i wskazano na czynniki modyfikujące ryzyko zachorowania. Obraz kliniczny jest uzależniony od rozległości zmian w jelitach i odpowiedzi
na zastosowane leczenie.

Abstract:

Necrotizing enterocolitis is the most common illness of digestive tract in preterm infants. Intestinal lesions may significantly influence general condition of
a patient and cause serious complications. The paper describes pathogenesis of NEC and factors modifying morbidity. Clinical picture depends on the size
of intestinal lesions and reaction to treatment. Standardyauthor-image

Ewa Helwich