Przetrwały przewód tętniczy


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Przewód tętniczy stanowi istotny element krążenia płodowego. W pierwszych dniach życia dochodzi do jego samoistnego zamknięcia, a następnie
zwłóknienia. W niektórych wadach serca drożność przewodu tętniczego warunkuje przeżycie dziecka (wady przewodozależne). Przetrwały przewód tętniczy
(ang. patent ductus arteriosus, PDA) jest jedną z częstszych wrodzonych wad serca. Jego zwiększoną częstość obserwuje się u wcześniaków, noworodków
z małą urodzeniową masą ciała i zaburzeniami oddychania, u których może być przyczyną niewydolności krążeniowo-oddechowej. U dzieci starszych
PDA może skutkować gorszym przyrostem masy ciała, nawracającymi infekcjami układu oddechowego oraz pogorszeniem tolerancji wysiłku fizycznego.
Jako wada ze zwiększonym przepływem płucnym może prowadzić do powstania nadciśnienia płucnego. W leczeniu PDA stosuje się farmakologiczne
zamknięcie u noworodków, chirurgiczne podwiązanie i przezskórne zamknięcie, które obecnie stanowi metodę z wyboru. Wyniki leczenia są
bardzo dobre, a częstość powikłań niewielka. Efekty leczenia można uznać za trwałe, wadę za całkowicie uleczalną, a pacjentów za zdrowych.

Abstract:

The ductus arteriosus is the important element of fetal circulation. After the birth spontaneous closure. Normally the spontaneous duct closure occurs within
the first day of life. In duct dependent congenital heart disease the PDA is important for pulmonary or systemic circulation. The PDA is one of the most
common congenital heart defect. The prematurity, low body weight and respiratory diseases increases the incidence of PDA. In this group of patients PDA
can be a reason of heart and respiratory failure. The poor weight gain, recurrent respiratory infections and exercise intolerance are the other symptoms of
PDA. The pulmonary hypertension can be a consequence of increase pulmonary flow. The therapeutic option for PDA are: pharmacologic management or
surgical ligation in neonates or percutaneous closure which is a method of choice in older children. The results of PDA treatment are very good and sustained,
the risk of complication is very low. PDA can be considered completely curable and patients completely healthy.author-image

Robert Sabiniewicz