Zapalenie oskrzelików


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Zapalenie oskrzelików (bronchiolitis) to najczęstsza infekcjadolnych dróg oddechowych u niemowląt i dziecido 2. r.ż., z reguły wywołana zakażeniem wirusemsyncytium nabłonka oddechowego (wirusem RS)1, 2.U 2–3% dzieci przebieg choroby jest ciężki2. Niewielemetod postępowania w bronchiolitis wykazało skutecznośćw badaniach z randomizacją. Artykuł przedstawiazalecenia dotyczące postępowania w zapaleniu oskrzelikóww oparciu o wytyczne American Academy of Pediatricsoraz Scottish Intercollegiate Guidelines Network.

Abstract:

Bronchiolitis is the most common lower respiratorytract infection in infants and children up to the age of2, mainly caused by respiratory syncytial virus (RSV)1, 2.In 2–3% of cases a course of the disease is severe2. Fewmanagement methods have proven to be effective inrandomised trials. The article presents recommendationsof management of bronchiolitis according to theguidelines of American Academy of Pediatrics and ScottishIntercollegiate Guidelines Network.author-image

Marta Krawiec

author-image

Marek Kulus