Żylne cewniki centralne zakładane z dostępu obwodowego (PICC) w neonatologii


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Prawidłowo prowadzone żywienie pozajelitowe noworodków z bardzo małą oraz ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała jest jednym z najważniejszych
elementów ich leczenia. W celu jego prawidłowej realizacji niezbędna jest kaniulacja żył centralnych z dostępu obwodowego (ang. peripherally inserted
central catheter, PICC). Celem pracy jest omówienie wskazań oraz przeciwwskazań do stosowania tej procedury, zasad wyboru cewnika centralnego
oraz metod jego zakładania, a także powikłań kaniulacji żył centralnych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń krwi towarzyszących obecności linii
centralnej (ang. central line-associated bloodstream infection, CLABSI) oraz zasad profilaktyki zakażeń odcewnikowych realizowanych w oddziale intensywnej
terapii noworodka (OITN).

Abstract:

The correct application of parenteral nutrition in newborn babies with very low and extremely low body weight is one of important means of treating them.
To realize this procedure in the right way is absolutely essential to insert venous central catheter into peripherally vein. The aim of this study is to present:
indications and contraindications for using PICC, choosing the proper type of central catheter, insertion methods and also complications of this procedure
with special attention given to central line-associated bloodstream infection (CLABSI), prevention and catheter maintenance carried out in neonatal intensive
care unit (NICU).


8 zł

author-image

Robert Sabiniewicz

author-image

Anna Strzęciwilk