Opieka nad dzieckiem z wrodzoną wadą serca w gabinecie pediatrycznym


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące opieki nad dzieckiem z wrodzoną wadą serca. Omówiono sposób oceny takiego pacjenta oraz wpływ patologii układu krążenia na postępowanie w różnych sytuacjach klinicznych, takich jak infekcje, zapobieganie chorobom zakaźnym, żywienie, próchnica. Poruszono także niektóre aspekty farmakoterapii. 

Abstract:

The article presents selected issues regarding pediatric care for a child with a congenital heart defect. Methods of evaluating a child with a heart defect and the influence of cardiovascular pathology on management in various clinical situations such as infections, prevention of infectious diseases, nutrition, 
 caries are discussed. Some aspects of pharmacotherapy were also mentioned. 


8 zł

author-image

Grażyna Brzezińska-Rajszys

author-image

Agata Karska-Talarek

author-image

Anna Migdał

author-image

Małgorzata Żuk