Ostre zapalenie osierdzia (OZO) jest najczęstszą postacią chorób osierdzia u dzieci. W większości przypadków ma etiologię wirusową oraz charakteryzuje się względnie łagodnym przebiegiem i dobrym rokowaniem. Rozpoznanie można ustalić na podstawie typowych objawów klinicznych oraz zmian w zapisie elektrokardiograficznym (EKG) i badaniu echokardiograficznym (ECHO). Leczenie polega na ograniczeniu aktywności fizycznej, stosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) oraz kolchicyny. W artykule omówiono obraz kliniczny, kryteria i metody diagnostyczne oraz leczenie najczęściej spotykanych


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Ostre zapalenie osierdzia (OZO) jest najczęstszą postacią chorób osierdzia u dzieci. W większości przypadków ma etiologię wirusową oraz charakteryzuje się względnie łagodnym przebiegiem i dobrym rokowaniem. Rozpoznanie można ustalić na podstawie typowych objawów klinicznych oraz zmian w zapisie elektrokardiograficznym (EKG) i badaniu echokardiograficznym (ECHO). Leczenie polega na ograniczeniu aktywności fizycznej, stosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) oraz kolchicyny. W artykule omówiono obraz kliniczny, kryteria i metody diagnostyczne oraz leczenie najczęściej spotykanych w praktyce pediatrycznej postaci OZO.

Abstract:

Acute pericarditis is the most common form of pericardial disease in children. In most cases, it is of viral etiology and follows a relatively mild clinical course, with expected good prognosis. Diagnosis can be made based on typical clinical symptoms, ECG changes, and detection of pericardial effusion in echocardiography. Management includes restriction of physical activity and pharmacotherapy with nonsteroidal anti-inflammatory drugs and colchicine. This paper aims to present the clinical course, diagnostic criteria and work-up, as well as the management of pediatric patients with the most common forms of acute pericarditis.


8 zł

author-image

Lidia Ziółkowska

author-image

Agnieszka Grzyb