6-letnia dziewczynka obserwowana w kierunku alergii wieloważnej


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W artykule opisano przypadek 6-letniej dziewczynki, która z powodu dodatnich sIgE na wiele alergenów pokarmowych przez 2,5 roku pozostawała na bardzo restrykcyjnej diecie eliminacyjnej. Taka dieta może nie tylko być uciążliwa dla pacjentki i jej opiekunów, lecz także wiązać się z ryzykiem zaburzeń przyrostu masy ciała i wzrostu. Ostatecznie dla dziewczynki kluczowe okazało się połączenie 2 metod diagnostycznych: opartej na tradycyjnych ekstraktach alergenowych oraz molekularnej, w której wykorzystuje się komponenty do wykrywania swoistych przeciwciał IgE. Nowoczesna diagnostyka molekularna jest doskonałym uzupełnieniem diagnostyki opartej na ekstraktach. Niestety, jej dostępność jest wciąż ograniczona z powodu wysokich kosztów.

Abstract:

The article discusses a case of a 6-year-old girl who was on a very restricted elimination diet for 2.5 years due to positive sIgE tests to a large number of food allergens. Such a diet may not only be inconvenient to the patient and her parents, but it can also pose a threat of growth and body weight disorders. In order to solve the problem in the said case it was helpful to combine two diagnostic methods: one of them based on traditional allergen extracts and the other – molecular, which involves using components for detecting specific IgE antibodies. Modern molecular diagnostics is an excellent supplement to extract-based diagnostics. However, it must be noted that its accessibility is still limited by high costs.


8 zł

author-image

Katarzyna Markowska-Wróbel

author-image

Anna Biernacka

author-image

Barbara Żurek

author-image

Agata Chobot