Zaburzenia rozwoju u dzieci. Część 1: Praktyczne wskazówki dotyczące postępowania diagnostycznego i terapeutycznego


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Zaburzenia rozwoju (ang. failure to thrive, FTT) to rozpoznanie opisowe, które opiera się na wynikach parametrów antropometrycznych odniesionych do odpowiednich norm referencyjnych dla wieku i płci. W artykule przedstawiono praktyczne wskazówki dotyczące diagnostyki oraz terapii FTT, przydatne w codziennej praktyce klinicznej.

Standardy Medyczne/Pediatria  2020, T. 17, 589-596

Abstract:

Failure to thrive (FTT) is a descriptive diagnosis based on the results of anthropometric parameters compared to reference growth charts appropriate for age and gender. The article presents practical tips on FTT diagnosis and therapy, which will certainly be useful in everyday clinical practice.

Standardy Medyczne/Pediatria  2020, T. 17, 589-596


8 zł

author-image

Małgorzata Matuszczyk

author-image

Anna Wiernicka

author-image

Jarosław Kierkuś