Stanowisko ekspertów dotyczące rozszerzenia wskazań do profilaktyki ciężkich infekcji wirusem syncytium nabłonka oddechowego (RSV) za pomocą paliwizumabu u noworodków i niemowląt


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Infekcje wirusem syncytium nabłonka oddechowego (ang. respiratory syncytial virus, RSV) są najczęściej stwierdzaną przyczyną zakażeń dróg oddechowych u noworodków i niemowląt. Chociaż u zdrowych dzieci infekcja może przebiegać łagodnie i obejmować jedynie górne drogi oddechowe, wyróżnia się grupy pacjentów szczególnie narażonych na rozwinięcie poważnych powikłań. Dotychczas brak jest leczenia przyczynowego, a jedyną możliwością zapobiegania ciężkim zakażeniom jest immunoprofilaktyka paliwizumabem. Od 2008 r. w Polsce istnieje program lekowy „Profilaktyka zakażeń RSV – program B.40”, który obejmuje niektóre grupy obarczone wysokim ryzykiem rozwinięcia zakażenia oskrzelików lub zapalenia płuc.
W artykule przedstawiono aktualne zalecenia dotyczące stosowania paliwizumabu u noworodków i niemowląt oraz wskazano dalsze możliwe drogi rozwoju programu profilaktycznego.
Standardy Medyczne/Pediatria 2022, T. 19, 549-555, DOI:10.17443/SMP2022.19.

Abstract:

Respiratory syncytial virus (RSV) infections are the most common cause of respiratory tract infections in newborns and infants. Although the infection may be mild and involve only the upper respiratory tract in healthy children, some patients are prone to develop severe complications. There is currently no causal treatment, and the only possibility of preventing severe infections is through immunoprophylaxis with palivizumab. Since 2008, a preventive program in Poland, called Prevention of RSV Infections – Program B.40, has covered some groups at high-risk of developing bronchiolar infections or pneumonia. The article presents the current recommendations for taking palivizumab in newborns and infants and indicates further options for modification of prophylactic program.
Standardy Medyczne/Pediatria 2022, T. 19, 549-555, DOI:10.17443/SMP2022.19author-image

Ewa Helwich

author-image

Maria Miszczak-Knecht

author-image

Dorota Sands

author-image

Ewa Emich-Widera