Nowości dotyczące celiakii – wytyczne z 54. dorocznego zjazdu ESPGHAN (2022)


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W artykule omówiono nowe rekomendacje dotyczące celiakii (ang. coeliac disease, CD), prezentowane podczas 54. Konferencji Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, ESPGHAN), która odbywała się w Kopenhadze od 22 do 25 czerwca 2022 r.
Standardy Medyczne Pediatria 202, T. 19, 576-584

Abstract:

The authors discussed new guidelines regarding coeliac disease, presented during the 54th Annual Meeting of European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN), which took place in Copenhagen from 22 to 25 June 2022.
Standardy Medyczne Pediatria 2022, T. 19, 576-584


10 zł

author-image

Joanna Beata Bierła