Dieta low-FODMAP u dzieci – stanowisko ESPGHAN


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Artykuł jest opracowaniem stanowiska Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, ESPGHAN) dotyczącego zastosowania diety o małej zawartości fermentujących oligo-, di- i monosacharydów (ang. low-fermentable oligsaccharides, disaccharides, monosaccharides and polyols, low-FODMAP) u dzieci. Autorzy dokonali przeglądu systematycznego piśmiennictwa dostępnego w medycznych bazach danych, na podstawie którego sformułowali rekomendacje do wykorzystania w praktyce klinicznej.


Standardy Medyczne/Pediatria  2023, T. 20, 122-128

Abstract:

This article summarizes the position paper of Paediatric Society for Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) on the use of low-FODMAP diet in children. The authors performed a systematic literature search of medical databases and formulated recommendations.

Standardy Medyczne/Pediatria  2023, T. 20, 122-128


12 zł

author-image

Michał Pac