Obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie wraz z oceną krótkoterminowej skuteczności mieszanki aminokwasowej Nutramigen PURAMINO w badaniu typu real-life u niemowląt z ciężką postacią alergii na białka mleka krowiego


Słowa kluczowe / Keywords:



Streszczenie:

Alergia na białka mleka krowiego (ABMK) jest najczęstszą postacią alergii pokarmowej u małych dzieci. Celem omawianego w artykule otwartego wieloośrodkowego badania obserwacyjnego u 232 niemowląt z ciężką postacią ABMK była ocena obrazu klinicznego, diagnostyki i krótkoterminowej skuteczności postępowania dietetycznego opartego na mieszance elementarnej Nutramigen PURAMINO na podstawie kwestionariusza wypełnianego przez lekarzy pediatrów. U większości uczestników po rozpoczęciu leczenia obserwowano złagodzenie stopnia ciężkości objawów oraz prawidłowy przyrost parametrów antropometrycznych. Na podstawie przeprowadzonego badania można stwierdzić, że Nutramigen PURAMINO może przyczyniać się do redukcji stopnia nasilenia objawów klinicznych u niemowląt z ciężką postacią ABMK oraz poprawiać u nich przyrost długości i masy ciała.


Standardy Medyczne/Pediatria 2023, T. 20,  DOI:10.17443/SMP2023.20.03,  203-211

Abstract:

Cow’s milk allergy is the most common form of food allergy in young children. This multicenter, open-label study aimed to assess the short-term effectiveness of the amino acid-based formula Nutramigen PURAMINO in the dietary treatment of cow’s milk allergy in 232 infants. The effects of the treatment were assessed by pediatricians in a questionnaire. In the majority of the participants, an improvement in symptoms and anthropometric parameters was observed. The Nutramigen PURAMINO formula can be considered in the short-term treatment of severe cow’s milk allergy in infants.


Standardy Medyczne/Pediatria 2023, T. 20,  DOI:10.17443/SMP2023.20.03,  203-211


10 zł

author-image

Łukasz Dobrakowski

author-image

Jakub Błażowski

author-image

Małgorzata Boligłowa

author-image

Paweł Majak