Rola lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozpoznawaniu niedożywienia i kierowaniu pacjentów pediatrycznych do poradni żywieniowych realizujących świadczenie gwarantowane: żywienie dojelitowe w warunkach domowych


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Opieka nad pacjentem pediatrycznym z problemem niedożywienia o różnej etiologii to proces, w którym powinni uczestniczyć lekarze różnych specjalności oraz lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który na bieżąco kontroluje stan chorego. Jeśli niedożywienie się pogłębia, należy rozważyć założenie sztucznego dostępu do przewodu pokarmowego i skierowanie pacjenta pod opiekę poradni żywieniowej realizującej świadczenie: żywienie dojelitowe w warunkach domowych. W artykule przedstawiono rolę lekarza POZ w rozpoznawaniu niedożywienia u dzieci i kierowaniu pacjentów do poradni żywieniowej, a także przybliżono specyfikę samego świadczenia realizowanego w domu pacjenta lub ambulatorium.

Standardy Medyczne/Pediatria  2023, T. 20, 333-339

Abstract:

The care of a pediatric patient with the problem of malnutrition of various etiologies is a process that should involve physicians of various specialties and a general practitioner who monitors the patient’s condition on an ongoing basis. If malnutrition worsens, artificial access to the gastrointestinal tract should be considered and the patient should be referred to a Nutrition providing the service: Home Enteral Nutrition. The article presents the role of a general practitioner in diagnosing malnutrition in children and referring patients to a Nutrition Ambulatory Provider, as well as the specificity of the service provided at the patient’s home or outpatient clinic.


Standardy Medyczne/Pediatria  2023, T. 20, 333-339


8 zł

author-image

Agnieszka Borys-Iwanicka

author-image

Tomasz Pytrus