Stopień inteligencji w wieku 5 lat noworodków urodzonych przedwcześnie suplementujących DHA


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Artykuł jest opracowaniem wieloośrodkowego badania klinicznego z randomizacją dotyczącego suplementacji DHA u noworodków urodzonych przedwcześnie i stopnia ich inteligencji w wieku 5 lat.

Abstract:

This article summarizes a multicenter randomized clinical trial on neonatal docosahexaenoic acid supplementation in preterm infants and their intelligence at 5 years.

Treść:

Opracowanie na podstawie: Gould JF, Makrides M, Gibson RA i wsp. Neonatal Docosahexaenoic Acid in Preterm Infants and
Intelligence at 5 Years. N Engl J Med 2022;387:1579-1588.


10 zł

author-image

Michał Pac