Stosowanie preparatów aminokwasowych zawierających synbiotyki u niemowląt z alergią na białka mleka krowiego – przegląd systematyczny i metaanaliza


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Artykuł jest opracowaniem przeglądu systematycznego i metaanalizy dotyczących stosowania preparatów aminokwasowych zawierających synbiotyki
u niemowląt z alergią na białka mleka krowiego (ABMK).


Standardy Medyczne/Pediatria, 2023, T. 20, 625-628

Abstract:

The article summarizes the systemic review and meta-analysis on amino acid formula containing synbiotics in infants with cow’s milk protein allergy
(CMPA).


Standardy Medyczne/Pediatria, 2023, T. 20, 625-628

Treść:

Opracowanie na podstawie: Sorensen K, Cawood AL, Gibson GR i wsp. Amino Acid Formula Containing Synbiotics in Infants with
Cow’s Milk Protein Allergy: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients 2021;13:935.


12 zł

author-image

Jan Koziej